Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An investigation on Botan Bridge (Siirt – Turkey) collapse during construction

Structures, cilt.25, ss.268-273, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Paleo-tectonic data evaluating from foundation excavations: a case study Burdur Fault segments (Turkey)

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, cilt.54, ss.545-556, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Leakage Analysis of Deriner Dam (Artvin-Turkey) Using 3D Modeling

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.22, ss.2916-2922, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alternative model for electricity and water supply after disaster

JOURNAL OF TAIBAH UNIVERSITY FOR SCIENCE, cilt.11, ss.966-974, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Soil-structure interaction of existing buildings near the active fault zone (Burdur-Turkey)

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.10, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Water body extraction and change detection using time series: A case study of Lake Burdur, Turkey

JOURNAL OF TAIBAH UNIVERSITY FOR SCIENCE, cilt.11, ss.381-391, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Practical Application of 3D Visualization Using Geotechnical Database: A Case Study Karsiyaka (Izmir) Settlement Area (Turkey)

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.44, ss.129-134, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Foundation investigations and design in a karst terrain for the Antalya Aquarium complex, Turkey

QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, cilt.48, ss.204-211, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Criteria for the Selection of Construction Method at the Ovit Mountain Tunnel (Turkey)

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.20, ss.1323-1328, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Foundation consolidation grouting applications in Deriner Dam and Hydroelectric Power Plant (Artvin, Turkey)

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.73, ss.493-498, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Participatory Effect of Water Drawdown on Initiation and Propagation of the Ground Cracks South of Lake Burdur (Turkey)

GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING, cilt.37, ss.4675-4685, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANKARA – SİVAS DEMİRYOLU HIZLI TREN PROJESİ T-5 TÜNELİ YAPIM ÇALIŞMALARI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.7, ss.321-329, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEOLOGICAL FEATURES AND MARBLE PRODUCTION QUALITIES OF WESTERN TURKEY

MINING OF MINERAL DEPOSITS, cilt.13, ss.66-71, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Geotechnical Problems of Botan Bridge Piers Construction (Siirt, Turkey)

Geotechnical and Geological Engineering, cilt.36, ss.875-883, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kabataş-Mecidiyeköy Metro (İstanbul) Tünellerinde Zor Zemin Koşullarının Tünel Kazısına Etkisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.42, ss.31-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ENERGY CONSUMPTION ANALYSIS FOR NATURAL AGGREGATE PROCESSING AND ITS RESULTS (ATABEY, ISPARTA, TURKEY)

MINING OF MINERAL DEPOSITS, cilt.12, ss.80-86, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impact of the cascade hydropower construction (HPC) on water quality of the Seyhan River, Turkey

Hittite Journal of Science Engineering, cilt.5, ss.125-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIYI ALANLARININ KULLANILMASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN ÖNEMİ: EĞİRDİR YERLEŞİM ALANI ÖRNEĞİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.5, ss.595-600, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belek Kıyısı (Antalya) İçin Kıyı Kenar Çizgisinin Önemi

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.60, ss.331-346, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Vertical Stress on the Liquefaction Potential Originated from Buildings in The Urban Areas: A Case Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.8, ss.38-57, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effects of construction material properties on dam type selection (Sariguzel Dam - Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING, cilt.11, ss.368-375, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changing the Color of Natural Stones Using Nano Sized natural Dye Colorant NNDC

Recent Patents on Engineering, cilt.9, ss.37-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Importance of 3D visualition for land use planning construction and management of the Karsıyaka settlement area Izmir Turkey

International Journal of 3-D Information Modeling, cilt.4, ss.22-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çizgisellikler ile yeraltısuyu potansiyeli arasındaki ilişki: Burdur örneği,

SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.7, ss.455-461, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siltli Kumların Killi Kumların Filtrasyon Etkisinden Sıvılaşması

ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY JOURNAL, cilt.3, ss.204-208, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fluvial Morphology Development and Sedimentary Processes of the Alara Stream (Gundogmus-Alanya)

International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET), Kahramanmaraş, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, ss.1299-1304

JEOLOJİDE FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI VE YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE KAYAÇLARIN MODELLENMESİ

VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018, cilt.1, ss.273-278

TUZLA (İSTANBUL) ÇEVRESİNİN JEOTEKNİK İNCELENMESİ VE ZEMİN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.574-575

BOZKUR - DİNAR (AFYON) DEMİRYOLU HATTI SONDAJ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2016, ss.438-439

BORU KEMER ŞEMSİYE YÖNTEMİNİN T5 TÜNELİNDE UYGULANMASI (AKDAĞMANENİ-SİVAS)

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2016, ss.432-433

Sürdürülebilir Mermer Madenciliği İçin Su Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2015, ss.56-67

Yakın gelecekte Antalyanın su teminine etki eden riskler

68 Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2015, cilt.1, ss.216-217

Polatlı Ankara Yerleşim Alanının Jeolojik Jeoteknik Değerlendirmesi

68 Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2015, cilt.1, ss.440-441

Antalya Yerleşim Alanı Altındaki Traverten Temellerin Jeolojik Jeoteknik İncelemesi

67 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.1, ss.604-605

Artvin Bayram ve Bağlık Barajları İnşaatı için Aggrega Malzeme Araştırmaları

67 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.1, ss.606-607

Arazi kullanımının Burdur Gölü su seviyesi değişimine etkisi

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014

İsparta Çünür Tepe Andezitlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

66 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, cilt.1, ss.232-233

GEOTECHNICAL STUDIES OF MARMARAY PROJECT IMMERSED TUBE TUNNEL Km 7 423 Km 8 794

THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE, Baku, Azerbaycan, 29 Kasım - 30 Aralık 2012, cilt.1, ss.65-71

Geotechnical Studies of Eskişehir Istanbul High Speed Rail Project HSR Km 311 200 Km 316 200

The materials of the international scientific conference of theoretical and practical problems of modern construction, Baku, Azerbaycan, 29 - 30 Kasım 2012, cilt.1, ss.69-71

Adapazarı Kandıra Karayolu 0 000 Km ve 26 470 Km Güzergahındaki Zeminler ve Kayaçların Jeolojik jeoteknik Özellikleri

THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL PRACTICAL CONFERENCE, Baku, Azerbaycan, 15 - 16 Eylül 2011, cilt.1, ss.167-171

Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralında Artvin Türkiye Yapılan Enjeksiyon Çalışmaları

THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL PRATICAL CONFERENCE, Baku, Azerbaycan, 15 - 16 Eylül 2011, cilt.1, ss.127-131

Engineering features of the rocks causing mass movements in the Egirdir Isparta settlement area

Int.Symp. on Eng.and Arch. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Rep., Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, cilt.1, ss.184-187

Quality of Atabey Isparta Aggregates and Material Pruduct

Int.Symp. on Eng.and Arch. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Rep, 22 - 24 Ekim 2009, cilt.1

Role of Soil Liquefaction in Clay Soils An Example from Burdur Turkey Settlement Area

Internatıonal Earthquake Symsosium, 1 - 03 Nisan 2009, cilt.1, ss.111

Antalya Kıyı Şeridindeki Falezlerde Süreksizliklerin Gelişimi ve yenilme Mekanizmaları

IX BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2008, cilt.1, ss.554-560

Ayrışmanın Andezit ve Trakiandezitlerin Isparta Mühendislik Özelliklerine Etkis

VIII. BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2006, cilt.1, ss.321-324

Antalya Kıyı Şeridindeki Falezlerde Süreksiliklerin Gelişimi ve Yenilme Mekanizmaları

30.Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, cilt.1, ss.72

Karstik Alanlardaki Jeoteknik Problemler ve Antalya Kenti Örneği

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2006, cilt.1, ss.583-588

GIS Based Kinamatic Slope Stability Analysis A Case Study of Coastal Zone in Eğirdir Isparta Turkey Settlement Area

Internatıonal Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA, 4 - 07 Ekim 2005, cilt.1, ss.207

Engineering Properties and Industrial Usuage of Yaka Burdur Turkey Travertines

1 st INTERNATIONAL SYMP ON TRAVERTINE, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2005, cilt.1, ss.282-284

Evsel Sıvı Atıkların Yerleşim Alanındaki Travertenlerin Geoteknik Özelliklerine Etkis

ANTALYA YÖRESİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SORUNLARI KONGRSİ, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, cilt.1, ss.432-440

A Stripe Method for Producing Engineering Geological Map of Burdur Turkey Urban Area

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA, Türkiye, 4 Temmuz - 07 Eylül 2005, cilt.1, ss.207

Investigation of alternative groundwater source using multispectral satellite data:A case study in Antalya region (Turkey)

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2005, ss.64-68

Engineering Geological Studies of Dereboğazı Tunnels ISPARTA TURKEY

4th INTERNATIONAL SYMP EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2001, cilt.1, ss.371-380

Investigation of Settlements Formed Due To Weathering in The Travertines Beneath The Buildings in Antalya Area Turkey

1 st INTERNATIONAL SYMP ON TRAVERTINE, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2005, cilt.1, ss.240-244

Weathering Map of Engineering Geological Maps Prepared for Izmir Metro Route KM 0 00 KM 1 578

4 th INTERNATIONAL SYMP. EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY, 21 - 25 Mayıs 2001, cilt.1, ss.345-357

Engineering Geological Study of Burdur SW TURKEY

4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21 - 25 Mayıs 2001, cilt.1

Burdur yerleşim alanındaki killi zeminlerin mineralojisi

SDÜ. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 20. Yıl Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2003, cilt.1, ss.150

The Influence of Weathearing on the Engineering Behaviour of Weak Rock

Fourth International Turkish Geology Symposıum, 24 Eylül - 28 Kasım 2001, cilt.1, ss.152

Deriner Barajı ve HES Artvin Temelinde Yapılan Konsalidasyon Enjeksiyon Çalışmaları

64 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2011, cilt.1, ss.249

Antalya Yerleşim Merkezi 18L 19L Paftaları Mühendislik Jeolojisi Haritası

Isparta Mühendislik Fak. 7. Mühendislik Haftası, Isparta, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 1992, cilt.1, ss.48