JEOLOJİDE FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI VE YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE KAYAÇLARIN MODELLENMESİ


TUZLU F., ÖZÇELİK M.

VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018, cilt.1, ss.273-278