Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Mali Tabloların Sunuluşuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.1151-1171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinin Performans Karakteristiği

SOSYOEKONOMI, cilt.25, sa.34, ss.87-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARACI KURUMLARIN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ KALDIRAÇLI ALIM SATIM FOREKS İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.4, sa.17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankaların Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Göstergelere Etkisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.67, ss.55-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletme yönetim faaliyetlerine ilişkin giderlerin oluşumu ve panel veri analizi yöntemiyle tahmini: İmkb 100 şirketleri üzerine bir uygulama

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi), cilt.7, sa.14, ss.233-244, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamasında Gelinen Aşama ve Göller Bölgesi Kobi’lerinde Muhasebeden Sorumlu Yöneticilerin Bakış Açıları”

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.6, ss.12-21, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İnternet Sitesi Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.121-132, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SPOR KULÜPLERİNDE GELİR ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİLERİÜZERİNE MALİ ANALİZ

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Arastırmalar Sempozyumu, 5 - 06 Aralık 2019

MUHASEBE EĞİTİMİNDE VİDEO PAYLAŞIMLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Niğde, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019

Katılım (Takaful) Sigortacılığı Sektörünün Gelişimi ve Mali Açıdan Analizi

1. Uluslararası Sigortacılık,Bankacılık ve Finans(IIBF) Katılım Finansının Ekonomi Politiği, Ankara, Türkiye, 08 Ekim 2018, ss.28-32

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ VE FİNANSAL ANALİZİ

1.Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Balanced Scorecard Yöntemi ile Performans Değerlendirilmesi, BIST Metal Eşya Makina Endeksi Üzerinde Bir Uygulama

4th Uluslararası Meslek Yüksek okulları Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.25-27

Modified and Controlled Atmosphere Storage of Apricots

10th International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2009, cilt.876, ss.55-66 identifier identifier

Yönetim Karar Verme Süreci ve Maliyet Yönetim Yaklaşımları

International Davraz Congress: Social and Economic Issues, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1527-1539

İç Turizm Açısından Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli ve Finansman Sorunları Isparta Örneği

II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2006, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

The Effect of Corporate Sustainability Practices on Financial Performance: Evidence From Turkey.

Cases on Corporate Social Responsibility and Contemporary Issues in Organizations, Antonaras Alexandros, Dekoulou Paraskevi, Editör, IGI Global, ss.52-70, 2019

KATILIM (TAKAFUL) SİGORTACILIĞISEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE MALİ AÇIDANDEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Bozkuş Kahyaoğlu Sezer, Özkara Zülfi Umut, Editör, Gazi Kİtabevi, Ankara, ss.421-446, 2018