Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamasında Gelinen Aşama ve Göller Bölgesi Kobi’lerinde Muhasebeden Sorumlu Yöneticilerin Bakış Açıları”


USUL H., ÖZDEMİR O.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.6, pp.12-21, 2007 (Peer-Reviewed Journal)