Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Investigation of the Applicability of ASTER Satellite Images for Exploration of Barite Mineralization in the Bitlis Region

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, vol.3, no.2, pp.211-218, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gis-Based Avalanche Susceptibility Mapping for Davraz Mountain, Isparta, Turkey

KARAELMAS FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.62-68, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF MARBLE A CASE STUDY FROM THE MUSTAFA KEMALPASA BURSA AREA NORTHWEST TURKEY

International Multidisciplinary Scientific Geoconference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, vol.1, pp.397-404, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF USABILITY AS INDUSTRIAL RAW MATERIAL OF OLIVINE OCCURRENCES A CASE STUDY FROM THE SARKIKARAAGAC ISPARTA SOUTHWESTERN TURKEY

International Multidisciplinary Scientific Geoconference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, vol.1, pp.281-288, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geology and mineralogy of carbonate-hosted Au-Ag±Pb-Zn deposits in the Maden village (Ulukışla), Niğde, SE Turkey

14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference, vol.1, pp.175-181, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

Mineralogical and geochemical properties of hydrothermal alterations: Darıdere area, Isparta, SW Turkey

14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference, vol.1, pp.231-238, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

Mineralogical analysis of barite and sulfide bearing barite mineralization in the Taurus Belt, South Turkey

14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference, vol.1, pp.223-230, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

Origin, Mineralogy and Geochemistry of Terra Rossa Formations in the Taurides Belt, Southern Turkey

International Multidisciplinary 12th Sciences GeoConference SGEM 2012, Conference Proceedings Geology, Exploration and Mining, vol.1, pp.209-220, 2012 (Journal Indexed in ESCI)

Origin of Sediment-Hosted Huntite Deposits in the Eğirdir-Hoyran Lake Basin of Southern Turkey: Element Contents and Stable Isotope Study

International Multidisciplinary 12th Sciences GeoConference SGEM 2012, Conference Proceedings Geology, Exploration and Mining, vol.1, pp.197-208, 2012 (Journal Indexed in ESCI)

Anamasdağları-Isparta terra rossalarının tuğla-kiremit üretiminde kullanılabilirliği

Kibited Kil Bilimi ve Teknoloji Dergisi, vol.1, no.4, pp.79-91, 2010 (Other Refereed National Journals)

Landsat TM Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük Krateri (Isparta) Çevresindeki Volkanik Yapıların ve Çizgiselliklerin Yorumlanması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.433-444, 2003 (National Refreed University Journal)

Landsat TM Görüntüsü ile Jeolojik Uygulamalar: Burdur Çevresinin Jeolojik Haritasının Çıkarılması ve Çizgisellik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.445-453, 2003 (National Refreed University Journal)

Madenli (Gelendost-Isparta) Manyezit Cevherleşmesinin Jeoloji ve Jeokimyasal Özellikleri

Geosound Yerbilimleri Dergisi, no.43, pp.45-61, 2003 (National Refreed University Journal)

Madenli(Gelendost-Isparta)Manyezit Cevherleşmesinin Jeoloji ve Jeokimyasal Özellikleri

Geosound Yerbilimleri Dergis, no.43, pp.45-61, 2003 (National Refreed University Journal)

Şarkikaraağaç (Isparta) ile Hüyük (Konya) Arasındaki Barit Yataklarının Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, vol.123, no.124, pp.67-89, 2002 (Other Refereed National Journals)

Karbonatlı Kayaçlara Bağlı Orta Toroslar Zn-Pb Cevherleşmelerinin Kükürt İzotopları İncelemesi

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.44, no.3, pp.59-73, 2001 (Other Refereed National Journals)

Barit

Mavi Gezegen Popüler Yerbilimleri Dergisi, no.3, pp.46-49, 2000 (Other Refereed National Journals)

Barit

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Mavi Gezegen Dergisi, no.3, pp.46-49, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Isparta ili maden yataklarının jeolojik ve ekonomik durumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, no.8, pp.29-40, 1995 (National Refreed University Journal)

Isparta İli Maden Yataklarının Jeolojik ve Ekonomik Durumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Jeoloji Mühendisliği, vol.8, pp.29-39, 1995 (National Refreed University Journal)

Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç - Isparta) kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yataklar

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.36, no.1, pp.63-74, 1993 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bitlis barit yataklarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, Doğu Toroslar-Türkiye

8th Geochemistry Symposium, Antalya, Turkey, 2 - 06 May 2018, vol.1, pp.196-197

Dervişli Eşme Uşak Plaser Rutil Oluşumlarinin Mineralojik Ve Jeokimyasal Özellikleri

7. Jeokimya Sempozyumu / 7th Geochemistry Symposium with International Participation, SİDE-ANTALYA, Turkey, 16 May 2015 - 18 May 2016

Dervişli (Eşme-Uşak) plaser rutil oluşumlarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, vol.6, pp.57

Belceğiz (Şarkikaraağaç-Isparta) olivin oluşumlarının endüstriyel hammadde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması

Bildiri Özleri Kitabı, 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016, vol.1, pp.364-365

Investigation of Usability as Industrial Raw Material of Olivine Occurrences: A Case Study from Gelendost - Isparta, Southwestern Turkey

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 identifier identifier

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF MARBLE: A CASE STUDY FROM THE MUSTAFA KEMALPASA-BURSA AREA, NORTHWEST TURKEY

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, pp.397-404 identifier identifier

INVESTIGATION OF USABILITY AS INDUSTRIAL RAW MATERIAL OF OLIVINE OCCURRENCES: A CASE STUDY FROM THE SARKIKARAAGAC-ISPARTA, SOUTHWESTERN TURKEY

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, pp.281-288 identifier identifier

Karaçal Burdur Sahasındaki Burdur Beji Mermer Ocağı Atıklarının Beton Üretiminde Agrega Olarak Kullanımının İncelenmesi

International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015) Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Burdur, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.280-293

Usage as concrete aggregate of marble wastes, Burdur beige, Turkey

V. Global Stone Congress, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2014, vol.1, pp.11

Burdur ili, Bucak ilçesi ve civarının coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak çizgisel yoğunluk haritasının oluşturulması

V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014, vol.1, pp.1-4

Sücüllü (Yalvaç-Isparta) bölgesindeki lateritik oluşumlarının element içerikleri

6.Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Mersin, Turkey, 14 - 17 May 2014, vol.1, pp.37-39

Kabulbaba-Söğütalanı (Mustafa Kemalpaşa-Bursa) bölgesinde bulunan mermerlerin jeokimyasal özellikleri

6.Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Mersin, Turkey, 14 - 17 May 2014, vol.1, pp.194-195

MINERALOGICAL ANALYSIS OF BARITE AND SULFIDE BEARING BARITE MINERALIZATON IN THE TAURUS BELT, SOUTH TURKEY

14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 17 - 26 June 2014, pp.223-230 identifier identifier

GEOLOGY AND MINERALOGY OF CARBONATE-HOSTED Au-Ag +/- Pb-Zn DEPOSITS IN THE MADEN VILLAGE (ULUKISLA), NIGDE, SE TURKEY

14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 17 - 26 June 2014, pp.175-181 Sustainable Development identifier

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL PROPERTIES OF HYDROTHERMAL ALTERATIONS: DARIDERE AREA, ISPARTA, SW TURKEY

14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 17 - 26 June 2014, pp.231-238 identifier identifier

Sücüllü (Yalvaç-Isparta) Laterit Oluşumlarının Mineralojik-Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 April 2013, vol.1, pp.412-413

Kabulbaba ve Söğütalan (Mustafa Kemalpaşa-Bursa) Arasındaki Mermerlerin Jeolojik ve Kullanım Özellikleri

MERSEM 2012, 8.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyon, Turkey, 13 - 15 December 2012, vol.1, pp.227-234

Keçiborlu (Isparta) Kükürt Sahasından Hidrotermal Ayrışmaların Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerine Bir Örnek

Adım Üniversiteleri Birlikteliği ile 1. Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2012, vol.1, pp.141-146

ORIGIN OF SEDIMENT-HOSTED HUNTITE DEPOSITS IN THE EGIRDIR-HOYRAN LAKE BASIN OF SOUTHERN TURKEY: ELEMENT CONTENTS AND STABLE ISOTOPE STUDY

12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 17 - 23 June 2012, pp.197-208 identifier

ORIGIN, MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF TERRA ROSSA FORMATIONS IN THE TAURIDES BELT, SOUTHERN TURKEY

12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 17 - 23 June 2012, pp.209-212 Sustainable Development identifier identifier

Isotope (S and Sr) Geochemistry and Fluid Inclusion Characteristics of Barite Deposits in Bitlis Massif, Eastern Turkey

Sixth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology incorporating The Ninth International Conference of Jordanian Geologist Asssociation, Amman, Jordan, 2 - 05 April 2007, vol.1, pp.83

Aşağıtırtar (Yalvaç-ısparta) Huntit Mineralizasyonunun Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni

, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 24 March 2006, vol.Bil.Öz., pp.20-21

Aşağıtırtar (Yalvaç-Isparta) huntit mineralizasyonunun jeokimyasal özellikleri ve kökeni

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara, Turkey, 20 - 24 January 2006, pp.162-163

Sediment-Hosted Huntite Deposits in Asagitirtar Area (Isparta, Turkey

41st Forum On The Geology of Industrial Minerals, İstanbul, Turkey, 22 - 30 May 2005, vol.Bil.Öz., pp.12

Terra Rossa Deposits Developed on Karstic Carbonate Rocks of Anamasdağları (Isparta, Turkey)

41st Forum on the Geology of Industrial Minerals, İstanbul, Turkey, 22 - 30 May 2005, vol.1, pp.2

Geological Properties of Galena - Bearing Barite and Barite Deposits in the Central Taurides

41st Forum On The Geology of Industrial Minerals, İstanbul, Turkey, 22 - 30 May 2005, vol.Bil.Kit., pp.16

Terra Rossa Deposits Developed on Karstic Carbonate Rocks of Anamas

41st Forum On The Geology of Industrial Minerals, İstanbul, Turkey, 22 - 30 May 2005, vol.Bil.Kit., pp.17

Geological properties of galena-bearing barite and barite deposits in the Central Taurides, Turkey

41st Forum on the Geology of Industrial Minerals, İstanbul, Turkey, 22 - 30 May 2005, pp.16

Lineament Analysis on Satellite Image of Sultandağı Region (SW Turkey)

Dokuz Eylül Üniversitesi, IESCA Bildiriler Kitabı, İzmir, Turkey, 2 - 06 May 2005, vol.1, pp.22-23

Karstik karbonatli kayaçlar üzerinde gelisen terra-rossa olusumlarinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

: 58.Türkiye Jeoloji Kurultayi, Ankara, Turkey, 11 - 17 April 2005, vol.Bil.Öz., pp.152-153

Origin of barite deposits in Hüyük (Konya) and Şarkikaraağaç (Isparta) regions (Sultandağları, Turkey

32nd International Geological Congress, Floransa, Italy, 20 - 28 August 2004, vol.Bil.Kit., pp.21

Tectonic Lineaments and Circular Structures Associated with Gölcük Volcanism (Isparta, SW Turkey)

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Greece, 14 - 20 April 2004, vol.3, pp.1272-1275

Terra Rossa Deposits of Pınarbaşı (Yenişarbademli-Isparta, SW Turkey) District: A Preliminary Result

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Greece, 14 - 20 April 2004, vol.3, pp.1591-1594

Geochemical propertiesof different genesis magnesite deposits in the lake district(Isparta-Burdur) of Turkey

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Greece, 14 - 20 April 2004, vol.3, pp.1601-1604

Pınarbaşı (Yenişarbademli, Isparta) Terrarosa Oluşumlarının Tuğla-Kiremit Hammaddesi Olarak Kullanılabilme Özelliklerinin Araştırılması

TMMOB Jeoloji Mühendislileri Odası 57.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 8 - 12 March 2004, vol.1, pp.247

LANDSAT TM Verileri ile Jeolojik Haritalama: Eğirdir Güneyi-Kovada Grabeni (Isparta) Uygulaması

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Deprem ve Planlama, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2003, vol.1, pp.293-304

Göller Bölgesi'nin (Isparta-Burdur) Farklı Kökenli Manyezit Cevherleşmesinin Jeokimyasal Özellikleri

SDÜ. Müh. Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği 20.Yıl Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, vol.Bil.Kit., pp.196

Madenli (Gelendost-Isparta) Bölgesinin Jeolojisi ve Manyezit Cevherleşmesinin Jeokimyasal Özellikleri

SDÜ. Müh. Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği 20.Yıl Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, vol.Bil.Öz., pp.194

Menteşe (Isparta) Dolomitlerinin Endüstiryel Hammadde Özelliklerinin Araştırılması

4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 19 October 2001, pp.236-248

The Interpretation of Lineament and Rock Units by SPOT XS Image: An Application to Isparta Angle (SW Turkey)

Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS), Adana, Turkey, 24 - 28 September 2001, vol.1, pp.336

Genesis of The Middle Taurus Carbonate Hosted Zn-Pb Deposits by Stable Isotope (S34/32) Ratios

4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21 - 25 May 2001, vol.Bil.Kit., pp.52

Şarkikaraağaç (Isparta) ile Hüyük (Konya Arasındaki Bölgenin Jeolojisi ve Barit Yatakları

MTA.Genel Müdürlüğü Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 November 2000, vol.II, pp.591-608

Karbonatlı kayaçlara bağlı Orta Toroslar Zn-Pb Cevherleşmelerinin kükürt izotopları incelemesi.

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 March 2000, vol.1, pp.27

Karbonatlı kayaçlara bağlı Orta Toroslar Zn-Pb Cevherleşmelerinin kükürt izotopları incelemesi

. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 21 February 2000 - 25 February 2005, vol.Bil.Öz., pp.27

Şarkikaraağaç (Isparta) İle Hüyük (Konya) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi ve Barit Yatakları

Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 November 1998, vol.2, pp.591-608

Şarkikaraağaç (Isparta) Barit Yatağı

Isparta'nın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu II, Isparta, Turkey, 16 - 18 May 1998, vol.II, pp.13-23

Isparta barit yatakları

Isparta'nın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu II, Isparta, Turkey, 16 - 17 May 1998, vol.Bil.Kit., pp.201

Isparta ili maden yataklarının jeolojik ve ekonomik durumu

SDÜ: Müh.Mim. Fak. VIII. Müh: haftası, Isparta, Turkey, 26 - 28 May 1994, vol.Bil.Öz., pp.17

Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç-Isparta) Kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yataklarının jeolojis

Akdeniz Üniversitesi Isp. Müh. Fak. VII. Müh. Haftası, Isparta, Turkey, 25 - 29 May 1992, vol.Bil.Öz., pp.29

Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç-Isparta) Kuzeyinin Jeolojisi ve Kurşunlu Barit Yatakları

Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Yayınları, VII. Mühendislik Haftası, Isparta, Turkey, 25 - 29 May 1992, vol.1, pp.29

Books & Book Chapters

Bucak (Burdur) mermer ocaklarının coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analiz edilmesi

in: Current Academic Studies in Social Sciences, Eryılmaz, B., Özlü, K., Keskin, Y.B., Yücetürk, C., , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.709-719, 2018

BUCAK (BURDUR) MERMER OCAKLARININ COĞRAFİBİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ

in: Current Academic Studies in Social Sciences, Burak ERYILMAZ / Kurtuluş ÖZLÜYusuf Bahadır KESKİN / Cem YÜCETÜRK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.709-719, 2018