Gis-Based Avalanche Susceptibility Mapping for Davraz Mountain, Isparta, Turkey


Creative Commons License

Hepdeniz K., CENGİZ O.

KARAELMAS FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.62-68, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: KARAELMAS FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.62-68
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Due to its geographical features, Davraz Mountain is an important centre for winter tourism. The ski tracks at 2,150 metres above sea level, thick snow cover, sloping structure and slopes devoid of vegetation cover increase the avalanche potential in the area. In this study, potential avalanche zones were determined for Davraz Mountain in Isparta province, and maps of susceptibility and the propagation zone were developed. For these analyses, geographic information systems (GIS) and CONEFALL programs were used. Elevation, slope, aspect, curvature and land use parameters were used in the creation of the maps. From the analysis, it was found that Davraz Mountain’s southern side carries an avalanche risk. The northern slope, where the facilities are situated, was determined to be safer. It is thought that this kind of study, giving important information about which areas should be given more importance in terms of avalanche formation, has not been done on Davraz Mountain and it can be used as a map for planning, risk management and location selection by decision makers and local governments.

Davraz dağı, coğrafi özellikleri nedeniyle kış turizmi için önemli bir merkezdir. 2150 metre yüksekliğindeki kayak pistleri, kalın kar örtüsü, eğimli yapısı, yer yer bitki örtüsünden yoksun yamaçları, bölgedeki çığ potansiyelini arttırmaktadır. Bu çalışmada Isparta il sınırları içerisinde yer alan Davraz dağı için potansiyel çığ başlangıç bölgeleri belirlenmiş, duyarlılık ve yayılım zonu haritaları oluşturulmuştur. Bu analizler için Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Conefall programlarından yararlanılmıştır. Haritaların oluşturulmasında yükseklik, eğim, bakı, eğimlilik ve arazi kullanımı parametreleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda Davraz dağı güney yamaçlarının çığ riski taşıdığı görülmüştür. Tesislerin yer aldığı kuzey yamacının ise daha güvenli olduğu belirlenmiştir. Davraz dağı ile ilgili bu tür bir çalışmanın yapılmamış olması, çığ oluşumu açısından hangi bölgelere daha fazla önem verilmesi gerektiği hakkında önemli bilgiler vermesi, gerek karar vericiler, gerekse yerel yönetimlerin planlama, risk yönetimi ve yer seçimi çalışmalarında altlık harita olarak kullanılabilecekleri düşünülmektedir.