Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparing Aviation Transport Variables Of Countries: Cluster Analysis Approach

18th International Conference on Social Science Humanities (ICSSH), ROMA, İtalya, 6 - 07 Haziran 2017, ss.76-77

Kitap & Kitap Bölümleri

Finansal Krizler ve Ekonomi

MAKROEKONOMİ - Politika ve Uygulama, Selami Sezgin, Mehmet Şentürk, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018