Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Konut Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, sa.1, ss.197-206, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Measuring the Market Power of the Banking Sector in Turkey

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.9, sa.16, ss.20-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Kuru Kayısı Piyasasında Fiyat Geçirgenliği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.903-913, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sembolik Bilginin Turizm Üzerine Etkisi: Antalya’da Rus Turistlerin ve Kendine Özgü Mekanların Birlikte-(D)Evrimi

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, sa.4, ss.11-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Symbolic Knowledge on Tourism Co R Evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places HIP in Antalya

International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, cilt.1, sa.4, ss.11-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teorik Pazar Gücü Modelleri

SDÜ Vizyoner Dergisi, cilt.5, sa.10, ss.96-121, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatının Talep Fonksiyonu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilmler Dergisi, cilt.26, ss.185-198, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Ev-Dışı Yemek Yeme Alışkanlığının Analizi

6. ULUSLARARASI SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.226-227

Türkiye’de Konut Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi

5. ASM International Congress of Social Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.99-100

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’lİ ve TR’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Kasım 2016

The Comparison of the Structure of Human Capital with Indexing Method in theNUTS 2 Region of Turkey 2007 2011

st International Symposium on Social Sciences, Asos Congress, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.3044-3063

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’li ve TS’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 Eylül 2016

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR li ve TR siz Avrupa Birliği 2000 2013

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR’xxli ve TR’xxsiz Avrupa Birliği 2000-2013

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

The Demand for Cigarette and the Effects of Smoke Free Air Laws in Turkey

2nd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), 2 - 04 Haziran 2016

The Plastic the Dependant and the Path The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector The Evolution of Football Tourism in Antalya

The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25 - 27 Ocak 2012

EMERGING REGIONAL PLANNING STRUCTURES IN TURKEY: LIMITS AND CHALLENGES

Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, Avustralya, 4 - 06 Nisan 2011, ss.17-20

How to Capture Mobile Knowledge in Tourism Sector Co R evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places HIP in Antalya

Regional Studies Association Annual International Conference ”Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients”, 17 - 20 Şubat 2011

Ücret Düzeyleri ve Verimliliğin İstihdam Etkisi

12. Çalışma İlişkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2010

Bilgi Dinamikleri Mekansal İnovasyon Modellerini Aşmak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kent ve Bölge Araştırmaları Merkezi, I. Arama Konferansı, 20 - 21 Mayıs 2010

Isparta Madencilik Endüstrisi

Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.346-357

From Territorial Innovation Models to Knowledge Dynamics The Case of Rixos Group

International Davras Conference on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Confrontations, Isparta, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2009

Telecommunication Sector in Bosnia and Herzegovina An Overview Telecommunication Regulation Sustainable Development

International Symposium on Sustainable Development ISSD’09, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 11 Haziran 2009

Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı

Avrupa Birliği Kurumları”, ’xxBucak - Krotoszyn İşbirliği ve Kardeşlik Köprüsü’xx isimli AB Hibe Projesi faaliyetleri kapsamında Üçüncü Konferans Serisi’xxde bilgilendirme sunumu, Burdur, Türkiye, 17 Mart 2009

Isparta’da Orman Ürünleri Endüstrisi Rekabet Sorunları

II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2009, ss.1

Küreselleşme Sürecinin Yol Açtığı Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Olası Etkilerinin Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, ss.881-889

Economic and Political Interaction of 2001 Crises Implications for 2008 Recession

The First International Conference on Management and Economics, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.2, ss.186-201

National SWOT Analysis of Albania for Foreign Direct Investment

The First International Conference on Management and Economics, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.1, ss.19-48

Economic and Political Interaction of 2001 Crisis Implıcations for 2008 Recession

1. International Conference on Management and Economics, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.2, ss.186-201

Economic And Political Interactions Of 2001 Crisis Implications For 2008 Recession

First International Conference On Management And Economics (ICME'08) "Current Issues In Emerging Economies In Global Perspective", Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.2, ss.186-201

Kitap & Kitap Bölümleri

Sunflower Seed Oil Demand in Turkey: A Simultaneous Approach

Theoretical and Applied Studies on Turkish Economy Vol.01, Hatırlı, Selim Adem Koç, Alper Şevket Demirel, Onur, Editör, IJOPEC Publications, Londrina, ss.65-83, 2020

Market Power and Implications for Coffee Market in Turkey

Recent Economic QApproaches Financial Corporate Policy, Serap Çoban, S. Waleck Dalpour, Cumali Marangoz, Emre Bulut, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.439-460, 2019

Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması

Isparta Valiliği Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü İle Isparta Ticaret Ve Sanayi Odası Yayını, Isparta, 2008

Globalisation and Internationalisation

ECOLAB Economy and Labour World, Peter Brauneck, Milan Pol, Vilma Tubutiene, Murat Dulupçu, İlker Çarıkçı, Editör, Ministry for School and Further Education, Masarryk University, Siauliai University, Süleyman Demirel University, Isparta, ss.118-120, 2008