Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.14, ss.248-260, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi

Art-e Sanat Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.1-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“BİR DÜŞÜNÜR-BİR KAVRAM”, “ÜÇ RESİM-BİR RESSAM” ve “BİR İMGE”: KÖTÜ

Art-e Sanat Dergisi, cilt.2, sa.3, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herkese Yakın İmece Kültürü Gönen Meslek Yüksek Okulu Eğitim Projesi

Yeniden İmece Eğitim Bilim Sanat Kültür Dergisi, ss.59-62, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Gönende Bayram İmecesi

Yeniden İmece Eğitim Bilim Sanat Kültür Dergisi, sa.19, ss.144-146, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Cogito Dergisi

Toplum ve Demokrasi, cilt.1, sa.1, ss.186, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COGİTO Dergisi, YKY Geçmişten ve günümüzden" düşünceler"

SDÜ Toplumsal Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.186, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Interpicturality as a Postmodern Phenomenon and Mona Lisa

Global Research and Development Services, Singapur, 27 - 28 Haziran 2016

School of Ukiyo-E and Interactions with the West

15th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), Kuala-Lumpur, Malezya, 20 - 21 Haziran 2017

“Ötekine Bakmak” adlı Söyleşi

Uludağ Üniversitesi GSF. Resim Bölümü Etkinliği, Bursa, Türkiye, 14 Mayıs 2012

Evaluating a Painting in the Perspective of Interpicturality Over Claude Levi Strauss s Myth Analysis

1st Annual International Conference on Fine Art and Performing Arts, Atina, Yunanistan, 7 Haziran - 10 Mayıs 2010

Süleyman Demirel Üniversitesi Demiralay Konağı Sanatevi

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Sempozyumu, Türkiye, 26 Ocak - 03 Mayıs 2010, ss.478-485

“Yaşamın İçindeki Sanat Eserlerine Bakış” konulu konferansta konuşmacı

Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu, Isparta, Türkiye, 10 Nisan 2009

Eğitim ve Kültürde Türkiye Nereden Nereye” konulu panelde panelist

Fakir Baykurt 9. Kültür Sanat Günleri, Türkiye, 11 Ekim 2008

Halk Kültürü, Eğitim Politikamız ve ölümünün 48.yıl dönümünde İsmail Hakkı Tonguç

4.Dursun Akçam Kültür ve Sanat günlerinde Panelist, Türkiye, 21 Haziran 2008

“Mitoloji ve ikonografi Üzerinden Yeni Dönem Bir Resme Bakmak”, Konuşmacı,

11. Tiyatro Haftası Etkinlikleri, Isparta, Türkiye, 28 Mart 2008

SDÜ. MYO'lar için düzenlenen, “Sanat” içerikli seminer (Resme Bakmak ve Anlamak)

SDÜ. MYO'lar için düzenlenen, “Sanat” içerikli seminer dizisi, Türkiye, 01 Mart 2008

Bilgisayar ve Resim

3. Ulusal Dijital Tasarım Sempozyumu "Dijital Tasarım Günleri", Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri