Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Turkey

  • Continues Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Turkey

  • 1983 - 1988 Undergraduate

    Hacettepe University, İibf , Sağlık Yönetimi, Turkey