Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OSMANLI DEVLETİ’NDE SON DÖNEM SİYASAL HAREKETLER, PARTİLEŞME VE İDEOLOJİK ARKA PLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.35, pp.29-51, 2019 (Other Refereed National Journals)

KÜRESEL MARKANIN KENT ve YÖRESİ İLE ETKİLEŞİMİ:STARBUCKS NEDEN ISPARTA’DA VAR, BURDUR’DA YOK?

TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.1-9, 2019 (Other Refereed National Journals)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Eğitiminin Siyasal İlgi ve Katılıma Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

Academia Journal of Social Sciences, vol.4, no.4, pp.74-93, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Siyaset Alanı ve Araştırmaları: Isparta’dan Bir Bakış

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.26, no.2, pp.49-73, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE DE BİR YEREL SİYASET AKTÖRÜ OLARAK İL GENEL MECLİSLERİ ISPARTA ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.760-784, 2016 (Other Refereed National Journals)

2011 Genel ve 2014 Yerel Seçimlerinde Isparta da Seçmen Davranışı Analizi

Toplum ve Demokrasi, vol.9, pp.225-241, 2015 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE ORDU SİYASET İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE AK PARTİ TSK ETKİLEŞİMİNE BAKIŞ

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi İdari bilimler Dergisi, vol.20, no.3, pp.361-384, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Ordu Siyaset İlişkileri Çerçevesinde AK Parti TSK Etkileşimine Bakış

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.361-384, 2015 (Other Refereed National Journals)

2011 GENEL VE 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE ISPARTA DA SEÇMEN DAVRANIŞI ANALİZİ

Toplum ve Demokrasi Dergisi, vol.9, pp.225-241, 2015 (Other Refereed National Journals)

SİYASETÇİLER VE KAMU YÖNETİCİLERİ BAKIMINDAN TANINIRLIK ISPARTA ÖRNEĞİ

pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, no.14, pp.23-35, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANTİK ROMA'DAN GÜNÜMÜZE KAMUSAL ALAN VE YAPILARI: PİSİDİA BÖLGESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, Italy, 4 - 06 September 2019, pp.178-179

OSMANLI DEVLETİ’NDEN CUMHURİYET’E SİYASAL PARTİLERİN GELİŞİMİ

Taras Shevchenko 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (III. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences), Kiev, Ukraine, 12 - 14 July 2019, pp.57-58

GELECEĞİN DÜNYASINDA DOĞRUDAN DEMOKRASİ MÜMKÜN MÜ?

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.460-462

SOSYAL MEDYA FENOMENİ YEREL TURİZM DESTİNASYONLARI: SALDA GÖLÜ VE KUYUCAK KÖYÜ ÖRNEKLERİ

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.526-527

Belediye Meclislerinde Etkinlik Meselesi: Isparta Örneği

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.64

Türkiye de Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak İl Genel Meclisleri Isparta Örneği

Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar (CIEP- International Congress of Management Economy and Policy), Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

TÜRKİYE DE BİR YEREL SİYASET AKTÖRÜ OLARAKİL GENEL MECLİSLERİ ISPARTA ÖRNEĞİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New RegionalVisions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.115