Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de 2008 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırılması

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.15, ss.649-675, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Nedensellik Analizi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.84-93, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Çalışma

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.145-161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzey 2 Bölgelerinde Eğitim ve Sağlık Açısından Beşeri Sermaye Yapısının Panel Veri Analizi İle Karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.66-80, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malthus un Nüfus Teorisine Şarkılı İtiraz Dickens Yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.427-439, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Açısından Önemi: BAKA Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Açısından Önemi: BAKA Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.183-198, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Uygulamaları

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.95-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

(2011). "Türkiye'de KOBİ'lere Yönelik Ar-Ge Destekleri", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,3(2) ss:56-71,

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.56-71, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Destekleri

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.56-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ürkiye’de KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Destekleri

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz UniversityUluslararası Alanya İşletme International Journal ofFakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.56-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Petrol Fiyatlarındaki Gelişmelerin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.289-299, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İli Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.29-38, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilik ve Yenilik Modelleri

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), cilt.3, sa.1, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Küçük ve Orta İşletmelerin (KOBİ’lerin) Büyük İşletmelerle Rekabetinde Stratejik İşbirlikleri Yaklaşımı: Göller Bölgesi Uygulaması

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.273-290, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.241-264, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of Strategic Plans of State Universities Established in 2008 in Turkey

International Conference On Social Science Research, Prizren, Sırbistan, 5 - 09 Eylül 2018

ANTALYA-BURDUR-ISPARTA’DA KADIN GİRİŞİMCİLER VE SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP'16, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım - 27 Ekim 2017, ss.1639-1655

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’lİ ve TR’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Kasım 2016

"Antalya-Burdur-Isparta'da Kadın Girişimciler ve SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1639-1655

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’li ve TS’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 Eylül 2016

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR’xxli ve TR’xxsiz Avrupa Birliği 2000-2013

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR li ve TR siz Avrupa Birliği 2000 2013

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

Temel Makro Sorunlar: İşsizlik ve Türleri, Enflasyon ve Maliyetleri

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.2723-2747

Alternatif Turizm Türü Olarak Spor Turizmi Futbol Turizmi

Uluslararası Fenerbahçe 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2007, cilt.1, ss.214-216

Kitap & Kitap Bölümleri

Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı

Genel Ekonomi, Bülent Altay ve Temur Kurtaslan, Editör, Lisans, İstanbul, ss.119-132, 2009

Faktör Piyasası ve Faktör Gelirleri

İktisada Giriş, Musa Türkoğlu-Temur Kurtaslan, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.143-152, 2007

İktisat

Müfettişlik-Uzmanlık Denetmenlik Kaymakamlık Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Kılavuzu, Enver Bozkurt, Editör, Asil, Ankara, ss.1-138, 2004