Petrol Fiyatlarındaki Gelişmelerin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi


DEMİRBAŞ M., TÜRKAY H., TÜRKOĞLU M.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.289-299, 2009 (Peer-Reviewed Journal)