Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A Rare Presentation of COVID-19 with Pulmonary Embolism

ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA, vol.118, no.2, pp.525-529, 2022 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The relationship between migraine headache and asthma features

ACTA NEUROLOGICA BELGICA, vol.117, no.2, pp.531-536, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Primary lung adenoid cystic carcinoma: a case report and review of the literature

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.43, no.2, pp.339-342, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The role of oxidative stress in bronchoconstriction due to occupational sulfur dioxide exposure.

Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, vol.331, pp.119-26, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Environmental exposure to asbestos in eastern Turkey.

Archives of environmental health, vol.58, pp.144-50, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effectiveness of Favipiravir prior to Admission to the Intensive Care Unit in COVID-19 Pneumonia

Respiratory case reports, vol.9, no.3, pp.99-103, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sauna Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Solunum Yetmezliği Olgusu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.127-131, 2020 (National Refreed University Journal)

Sağ üst lob atelektazisi ile başvuran endobronşiyal tüberküloz olgusu.

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.51-55, 2017 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.8, no.1, pp.6-9, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Nontuberculous Mycobacterial Infection In A Patient Diagnosed With Ankylosing Spondylitis.

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.38, no.4, pp.162-164, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akciğerde Solid Kitle Görüntüsü Veren Tüberküloz Olgusu

Int J Basic Clin Med., vol.4, no.1, pp.39-42, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu.

Uluslararası Temel ve Kinik Tıp Dergisi, vol.4, no.1, pp.39-42, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Endobronchial Sarcoidosis

jcam, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tek Taraflı Masif Plevral Efüzyon İle Başvuran Pulmoner Tromboemboli Olgusu.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.4, pp.110-112, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kronik Öksürük Tanı ve Tedavisine Yaklaşım.

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi, vol.5, no.1, pp.29-35, 2014 (National Non-Refereed Journal)

KOAH ta Bronkodilatör Tedavi.

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, vol.1, no.1, pp.31-44, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Bronkoskopi Premedikasyonu: Bronkoskopi Yapılırken, Bronkoskopi Ekibi ve Hasta Nasıl Korunmalı?

Turkiye Klinikleri Journal of Pulmonary Medicine-Special Topics, vol.5, no.1, pp.6-16, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Akut Perikardiyal Tamponad İle Başvuran Akciğer Adenokarsinom Olgusu.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.11, no.2, pp.73-76, 2010 (Other Refereed National Journals)

Akciğer Adenokarsinolu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.10, no.2, pp.71-76, 2009 (Other Refereed National Journals)

Malignitesi Olmayan Hastada Akciğerin Mantar İnfeksiyonlarının Tedavi ve Profilaksisi.

Klimik Dergisi, vol.21, pp.60-64, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı.

Actual Medicine, vol.16, no.2, pp.11-16, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Akciğer Absesinin Medikal Tedavisi.

Turkiye Klinikleri International Journal of Medical Sciences, vol.3, no.32, pp.16-20, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ampiyemin Medikal Tedavisi.

Turkiye Klinikleri International Journal of Medical Sciences, vol.3, no.32, pp.41-46, 2007 (Other Refereed National Journals)

Tatlı Su Aspirasyonuna Bağlı Olarak Gelişen Bir ARDS Olgusu.

Yoğun Bakım Dergisi, vol.6, no.1, pp.52-57, 2006 (Other Refereed National Journals)

Abdominal ve Pelvik Lenf Nodlarında Tüberküloz Lenfadenit.

Solunum, vol.7, no.2, pp.80-84, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Retrieving aspirated pins by flexible bronchoscopy.

JOURNAL OF BRONCHOLOGY, vol.9, pp.10-14, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trakeobronkopatia Osteokondroplastika (Olgu Sunumu).

Solunum Hastalıkları, vol.13, pp.126-129, 2002 (Other Refereed National Journals)

Serebrovasküler Atk Geçiren Yaşlı Bir Hastada Edwardsiella İctaluri Pnömonisi.

Solunum Hastalıkları, vol.12, no.2, pp.151-153, 2001 (Other Refereed National Journals)

Flexible Bronchoscopy: Is Atropine Necessary for Premedication?

JOURNAL OF BRONCHOLOGY, vol.8, pp.5-9, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yoğun Bakım Radyolojisi.

Yoğun Bakım Dergisi, vol.1, no.2, pp.84-97, 2001 (Other Refereed National Journals)

Spontan Pnömotoraks İle Prezente Olan Bir Bronkosentrik Granülomatozis Olgusu.

Tüberküloz ve Toraks, vol.48, no.2, pp.171-174, 2000 (Other Refereed National Journals)

Karaciğerde Tüberküloz Absesi.

Toraks Dergisi, vol.1, no.3, pp.61-64, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Endobronchial inflammatory pseudotumor: A cause of chronic cough.

ASIAN CARDIOVASCULAR & THORACIC ANNALS, vol.7, no.4, pp.326-328, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevresel Asbest Maruziyetinin Ventriküler Repolarizasyon Parametreleri Üzerine Etkisi

Medical Network Kardiyoloji Dergisi, vol.6, no.5, pp.335-339, 1999 (Other Refereed National Journals)

Pulmoner Kaviteli Evre II Sarkoidoz Olgusu.

Solunum Hastalıkları, vol.10, pp.188-191, 1999 (Other Refereed National Journals)

Elevated Serum Angiotensin Converting Enzyme Levels in Mild and Moderate Asthma.

Tüberküloz ve Toraks, vol.47, no.2, pp.154-159, 1999 (Other Refereed National Journals)

Pulmonary Involvement in Behçet s Disease.

Türkiye Tıp Dergisi, vol.5, pp.360-364, 1998 (Other Refereed National Journals)

Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında A 60 Antijenine Karşı Antikor Düzeyi Ölçümünün Değeri.

Tüberküloz ve Toraks, vol.46, no.1, pp.5-12, 1998 (Other Refereed National Journals)

Akciğer Malignitesine Benzeyen Tüberküloz Lenfadenit Olgusu.

Tüberküloz ve Toraks, vol.45, no.1, pp.42-44, 1997 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Pulmoner ve Plevral Tüberkülozda Tecrübi Tedavi.

Tüberküloz ve Toraks, vol.45, no.2, pp.79-82, 1997 (Other Refereed National Journals)

İntratorasik Ekstrapulmoner Rabdomiyosarkom Olgusu.

Tüberküloz ve Toraks, vol.45, no.3, pp.222-224, 1997 (Other Refereed National Journals)

Pulmoner Embolili 66 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi.

Tüberküloz ve Toraks, vol.45, no.4, pp.254-261, 1997 (Other Refereed National Journals)

Plevra Anatomisi, Fizyolojisi ve Fizyopatoloji.

Tüberküloz ve Toraks, vol.44, no.1, pp.38-45, 1996 (Other Refereed National Journals)

Tüberküloz İmmünolojisi.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.14, no.6, pp.409-415, 1994 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bronkospazmı Olan Hastalarda Enfeksiyon Odağı Araştırılması.

Tüberküloz ve Toraks, vol.42, no.3, pp.150-152, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sauna kullanımı sonrası gelişen akut solunum yetmezliği olgusu

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, Turkey, 10 - 14 April 2019

Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi İle Tanı Konulan Siderozisli Bir Olgu

TÜSAD 39. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 18 October 2017, pp.599

Kronik Nekrotizan Pulmoner Aspergilloz Olgusu

TÜSAD 39. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 18 October 2017, pp.532

Sağ Üst Lob Atelektazisi ile Başvuran Endobronşiyal Tüberküloz Olgusu

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 April 2016, pp.334 Sustainable Development

Kaviter Akciğer Lezyonu İle Başvuran Hodgkin Lenfoma Olgusu

TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.352

Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015 Sustainable Development

Masif Hemoptizi İle Başvuran ANCA İlişkili Vaskülit Olgusu

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015

Tek Taraflı Yoğun Pnömonit İle Başvuran Bir Dressler Sendromu Olgusu

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015

Paraquat İnhalasyonuna Bağlı Solunum Yetmezliğiyle Kaybedilen Bir Olgu

TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010, pp.212

Tedaviye Rağmen Yüksek Ateşle Seyreden Pnömoni Olgusu

TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2009

Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2009, pp.67

Diş Teknisyeni Pnömokonyozu: İki Olgu Nedeniyle

TÜSAD 30. Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2008, pp.61

Hipokalsemi ve Overlap Sendrom Birlikteliği

1. Uyku Bozuklukları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2008, pp.221

Sarkoidozun Nadir Bir Tutulumu: Masif Splenomegali

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008

Gebe Bir Kadında Status Astmatikus

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongres, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008

Factors Affecting C-Reactive Protein Levels in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, 15 - 19 September 2007, vol.30, no.51, pp.227

Pratisyen Hekimlerin Sigara Bırakma ile İlgili Bilgi ve Tutumları

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007, pp.17

İdiyopatik Edinsel Diyafragma Evantrasyonu: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007, pp.123

Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007, pp.172

Kavitasyon Gösteren Multipl Pumoner Nodüller: Hodgkin Hastalığı

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.67

Ankilozan Spondilitin Nadir Görülen Akciğer Tutulumu

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.36

The knowledge and attitude of Turkish general practitioners about smoking cessation

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, no.50, pp.475 Sustainable Development

The efficacies of exposure to passive smoke in childhood on bone mineral density

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, no.50, pp.470

The investigation of infectious agents and their antibiotic sensitivities in COPD exacerbations

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, no.50, pp.3

Bilateral Endobronşiyal Schwannoma: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2006, pp.93

Astım Tedavisinde Kullanılan Montelukast'ın Alerjik Prik Testleri Üzerine Etkisi

XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2005, pp.46

Samter Sendromlu Olguda Budesonide İnhaler Kapsüle Bağlı İlaç Reaksiyonu

XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2005, pp.51

Türk Tıp Dilinde Birliğin Sağlanması

Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2005, pp.207

The relationship of sinusitis with acute exacerbations of COPD and acute asthmatic attack

13th European Respiratory Society Annual Congress, Vienna, Austria, 27 September - 01 October 2003, vol.22, no.45, pp.239

Tuberculous Lymphadenitis in Abdominal and Pelvic Lymph Nodes

17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, Turkey, 29 August - 01 September 2003, pp.218

Endobronchial tuberculosis in a patient with bronchial asthma treated with high doses of inhaled corticosteroids

17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, Turkey, 29 August - 01 September 2003, pp.241 Sustainable Development

Severity Criteria in Community Acquired Pneumonia

17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, Turkey, 29 August - 01 September 2003, pp.89

Pulmoner Emboli Şüphesi Olan Hastalarda Spiral Bilgisayarlı Tomografinin Rolü

Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2003, pp.136

Bleomisin ile Sıçan Akciğerinde Oluşturulan Fibroziste CAT, XO, ADA Enzim Aktiviteleri ile NO Seviyesi Üzerine Erdosteinin Etkisi

Türk Klinik ve Biyokimya Derneği "Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu", Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2002, pp.86

Effect of Environmental Asbestos Exposure on Pulmonary Functions and Arterial Blood Gases

12th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, 14 - 18 September 2002, vol.20, no.38, pp.126

ARDS Gelişen Bir Boğulayazma Olgusu

TÜSAD "Solunum Yetersizliği Olan Hastaya Yaklaşım" Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2002, pp.376-377

KOAH Akut Alevlenmesi ve Akut Astım Atağı ile Sinüzit Birlikteliği

Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2002, pp.119

The Effect of Oxygen Treatment on Oxidant/Antioxidant Balance in Acute Exacerbations of COPD

11th European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Germany, 22 - 26 September 2001, vol.18, no.33, pp.212

Akciğer Adenokarsinomu Kemik Metastazında Hipokalsemi (Bir Olgu Nedeniyle)

Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2001, pp.25

Toplum Kökenli Pnömonide Multipl Metastaz Görünümü

Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2001, pp.121

Malatya'da Yaşayanlarda Allerjik Cilt Testi Sonuçları

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 October 2000

Occupational Exposure to Sulfur Dioxide Increases Serum TNF-a, IL-1b, IL-6, IL-8, Nitrite and Nitrate Levels

European Respiratory Society Annual Congress, Florence, Italy, 30 August - 03 September 2000, vol.16, no.31, pp.295

Edwardsiella İctaluri'ye Bağlı Hastane Kökenli Aspirasyon Pnömonisi,

Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 April 2000, pp.49

İnterstisyel Akciğer Tutulumu Olan İki Polimiyozitli Hasta

Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 April 2000, pp.65

PCR Test in Bronchial Washings to Rule Out Pulmonary Tuberculosis

European Respiratory Society Annual Congress, Madrid, Spain, 9 - 13 October 1999, vol.14, no.30, pp.17 Sustainable Development

Asbest Maruziyetine Bağlı Plevral Plak ve Kalsifikasyonları Olan Hastalarda Ekokardiyografik Değerlendirme

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 09 June 1999

Hava Yollarında Mesleksel Kükürt Dioksit İnhalasyonuna Bağlı Oksidatif Hasar

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 09 June 1999

The Role of Atropin in the Premedication of Fiberoptic Bronchoscopy

European Respiratory Society Annual Congress, Geneva, Switzerland, 19 - 23 September 1998, vol.12, no.28, pp.304

Serum Adenosine Deaminase Activities in Lung Cancer and Mesothelioma

European Respiratory Society Annual Congress, Geneva, Switzerland, 19 - 23 September 1998, vol.12, no.28, pp.2727 Sustainable Development

Pulmoner Kaviteli Evre II Sarkoidozis Olgusu

Toraks Derneği İkinci Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 1998, pp.18

Behçet's Disease: Two Interesting Cases

European Respiratory Society Annual Congress,, Berlin, Germany, 20 - 24 September 1997, vol.10, no.25, pp.262

Akciğer Malignitesine Benzeyen Tüberküloz Lenfadenit Olgusu

XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 19 October 1996, pp.72 Sustainable Development

1990-1995 Yılları Arasında Kliniğimizde Takip Edilen 66 Pulmoner Emboli Olgusu

XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 19 October 1996, pp.131

Primer Akciğer Kanserli 124 Olgu

XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 19 October 1996, pp.90-91 Sustainable Development

Pulmoner ve Plevral Tüberkülozda Tecrübi Tedavi

XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 19 October 1996, pp.27-28

Pulmonary Involvement in Behçet's Disease

European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, 7 - 11 September 1996, vol.9, no.23, pp.318

The Presumptive Diagnosis and Treatment of Pulmonary and Pleural Tuberculosis

European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, 7 - 11 September 1996, vol.9, no.23, pp.203 Sustainable Development

Tüberkülozun Serolojik Tanısında Mikobakteriyel Antijen 60'ın Yeri

20. Yıl Akciğer Günleri, Bursa, Turkey, 2 - 04 November 1995, pp.222-229

Evaluation of 1026 Patients with Pulmonary Tuberculosis

28th World Conference of IUATLD/UICTMR, Mainz, Germany, 14 - 17 June 1994, pp.60 Sustainable Development

Alt Solunum Yolları Enfeksiyonlarında Sefoperazon/Sulbaktam'ın Klinik Etkinliği

XX. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 1994, pp.83

Bronş Spazmı Olan Hastalarda Fokal Enfeksiyon Odağı Araştırılması

XX. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 1994, pp.127

Books & Book Chapters

Göğüs Hastalıklarında Yapay Zeka

in: Teletıp ve Klinik Yapay Zeka, Prof. Dr. Nilgün Bozbuğa,Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editor, Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.237-242, 2021 Creative Commons License

KOAH ta Antiinflamatuvar Tedavi ve Mukolitikler

in: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, GAYE ULUBAY, ÖZNUR YILDIZ, Editor, ROTATIP KİTABEVİ, pp.237-248, 2013

Termal Akciğer Yaralanması ve İnhalasyona Bağlı Akciğer Hasarı

in: Solunum Sistemi ve Hastalıkları, Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A. , Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, pp.1643-1656, 2010

Sepsis ve Ağır Pnömonide Mekanik Ventilasyon

in: Solunum Desteği Gereken Hastalarda Mekanik Ventilasyon Uygulamaları, İrfan Uçgun, Editor, Özkağıtçılık Matbaacılık Basım Sanayi A. Ş., pp.226-241, 2005

KOAH da Oksijen Tedavisi.

in: Güncel Bilgiler Işığında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, , Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.179-189, 2003

Tromboembolik Hastalık: Tedavi

in: Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine(Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı), Bordow RA, Ries AL, Morris TA., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.375-381, 2001

Tromboembolik Hastalık: Profilaksi.

in: Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine(Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı), Borrow RA, Ries AL, Morris TA, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.370-374, 2001

Embolizmin Nadir Formları.

in: Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine(Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı), Borrow RA, Ries AL, Morris TA., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.392-399, 2001

Tromboembolik Hastalık: Epidemiyoloji, Doğal Seyir ve Tanı.

in: Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine(Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı), Bordow RA, Ries AL, Morris TA., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.361-369, 2001

Pulmoner Hipertansiyon: Tanı ve Tedavi.

in: Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine(Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı), Bordow RA, Ries AL, Morris TA., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.406-411, 2001

Pulmoner Hipertansiyon: Patogenez ve Etyoloji

in: Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine(Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı), Bordow RA, Ries AL, Morris TA., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.400-405, 2001

Kalp-Akciğer ve Akciğer Transplantasyonu

in: Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine(Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı), Bordow RA, Ries AL, Morris TA., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.412-418, 2001

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon.

in: Manual of Clinical Problems in Pulmonary Medicine(Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı), Bordow RA, Ries AL, Morris TA., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.382-391, 2001