Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Serum Akut Faz Reaktanları Üzerine Antitüberküloz Tedavinin Etkisi


Yıldırım Z., ŞAHİN A., BÜYÜKBERBER N., ÇAKIR M., Hacıevliyagil S. S.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 09 June 1999

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: No