Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Serum Akut Faz Reaktanları Üzerine Antitüberküloz Tedavinin Etkisi


Yıldırım Z., ŞAHİN A., BÜYÜKBERBER N., ÇAKIR M. , Hacıevliyagil S. S.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 09 June 1999

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey