Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 - 2010 Associate Professor

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1997 - 2005 Assistant Professor

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Academic Board Member

  Suleyman Demirel University, Sınav Koordinasyon Kurulu Üyeliği

 • 2018 - Continues Ethics Committee Member

  Suleyman Demirel University, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği

 • 2018 - Continues Member of the Senate

  Suleyman Demirel University

 • 2015 - Continues Academic Board Member

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

 • 2013 - 2016 Head of Department

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler Bölümü

 • 2013 - 2015 Ethics Committee Member

  Suleyman Demirel University, Rektörlük Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeliği

 • 2009 - 2015 Ethics Committee Member

  Suleyman Demirel University, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği

 • 2011 - 2012 Head of Department

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler Bölümü

 • 2009 - 2010 Academic Board Member

  Suleyman Demirel University, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

Courses

 • Undergraduate Solunum Sistemi Radyolojisi

 • Undergraduate Kanıta dayalı tıp uygulaması

 • Undergraduate İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

 • Undergraduate Göğüs Hastalıklarında Semptomlar

 • Undergraduate Solunum Yetmezliği Tanı ve Tedavisi

 • Undergraduate ÖÇM: Sinemada İnce Hastalığın Bilimsel Temeli Var mı?

 • Undergraduate Pnömoniler

 • Undergraduate Astım

 • Undergraduate Pulmoner embolizm