Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Study on the Interdependence and Globalization in International Politics

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.6, no.23, pp.73-92, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Mutlak Güç Ya Da Sınırsız Sorumluluk Devlet Egemenliği ve Uluslararası Toplumun Koruma Sorumluluğu

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MUTLAK GÜÇ YA DA SINIRSIZ SORUMLULUK DEVLET EGEMENLİĞİ VE ULUSLARARASI TOPLUMUN KORUMA SORUMLULUĞU

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.24, pp.134-158, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modernizm Öncesi ve Sonrası Batı Toplumlarında İnsan Haklarının Kavramsallaştırılması

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODERNİZM ÖNCESİ VE SONRASI BATI TOPLUMLARINDA İNSAN HAKLARININ KAVRAMSALLAŞTIRILMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.23, pp.329-357, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dış Politikasında Batı Balkanların Yeri ve Önemi

Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, vol.5, no.70, pp.5939-5943, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Türk Dış Politikasında Batı Balkanlar Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri Üzerine

Çerçeve Dergisi, vol.21, no.62, pp.124-128, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Fransa da Yaşanan Son Olayların Cezayir deki Kökenleri

SOBE (Sosyal Bilimler Evi) Dergisi, vol.1, no.2, pp.7-14, 2006 (National Non-Refereed Journal)

244 Sayılı Yasanın Anayasaya Aykırılığı İddiaları ve Karşı İddialar

Türk Hukuk Dergisi, vol.7, no.74, pp.15-29, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CHANGING POLARIZATON OF INTERNATIONALPOLITICS AND EMERGING PLAYERS AS A NEWCHALLENGER

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5-7 October 2017, Isparta, 5 - 07 October 2017

Koruma Sorumluluğu Bağlamında Bölgesel Güvenliğin Jeopolitiği Libya Örneği

1. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, 28 - 30 September 2016

KORUMA SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA BÖLGESEL GÜVENLİĞİN JEOPOLİTİĞİ LİBYA ÖRNEĞİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

Turkey s Foreign Policy in the Context of the Kurds in the Middle East

The Midwest Political Science Association 74th Annual Conference, 4 - 10 April 2016