MODERNİZM ÖNCESİ VE SONRASI BATI TOPLUMLARINDA İNSAN HAKLARININ KAVRAMSALLAŞTIRILMASI


GÜRKAYNAK M., İREN A. A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.23, pp.329-357, 2016 (Peer-Reviewed Journal)