Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

RELATIONSHIPS BETWEEN SURGICAL DIFFICULTY AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN MANDIBULAR THIRD MOLAR SURGERY

Annals of International Medical and Dental Research, vol.4, no.3, pp.11-17, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Asemptomatik Tam Gömük Alt Yirmi Yaş Dişlerinin Foliküllerinde Ki-67 ve p53 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.1-7, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİNDE TIBBİ ACİL DURUMLAR VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Ağız Diş ve Çene Cerrahisinde Anestezi Uygulamalarındaki Gelişmeler Özel Sayısı, vol.3, no.2, pp.55-60, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ağız Diş ve Çene Cerrahisinde Darbeli Elektromanyetik Alan Uygulamasının Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.51-54, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Intra and postoperative complications of temporomandibular joint arthrocentesis

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.2, pp.292-295, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

OPERASYON ESNASINDA VE SONRASINDA GÖRÜLEN TEMPOROMANDIBULER EKLEM (TME) ARTROSENTEZ KOMPLİKASYONLARI

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.292-295, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Regenerated Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaws: Clinical Data of Eleven Cases

British Journal of Medicine and Medical Research, vol.10, no.8, pp.1-8, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bifosfonata bağlı çene kemiklerinde gelişen osteonekroz Atipik klinik görüntü

SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.34-8, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Oral Cerrahi İşlemler Sonrası Yara İyileşmesine Sigaranın Etkileri

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.434-441, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Conservative Treatment of Dentigerous Cysts in Childhood

International Journal of Experimental Dental Science, vol.3, no.1, pp.14-18, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Intraosseous Schwannoma of the Mandible

international journal of experimental dental science, vol.1, no.1, pp.48-50, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Florid Semento Osseöz Displazi Vaka Raporu

Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, no.4, pp.128-132, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Mandibuler Ramus Lezyonlarının Cerrahi Tedavi Zorlukları

SDU Sağ Bil Ens Derg, vol.2, no.3, pp.135-138, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Santral Dev Hücreli Granüloma Vaka Raporu

antalya dişhekimleri odası dergisi, no.29, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Isparta ve çevreside görülen çene kistlerinin retrospektif değerlendirilmesi

Medical Journal of Suleyman Demirel University, vol.16, no.3, pp.6-9, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

İhmal Edilmiş Zigoma Kırığı Sonucu Oluşan Fibröz Ankiloz Vaka Raporu

türkiye klinikleri diş hekimliği bilimleri dergisi, vol.14, no.2, pp.102-105, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Odontomalarda Farklı Klinik Görünümler ve Alan Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

türkiye klinikleri diş hekimliği bilimleri dergisi, vol.10, no.2, pp.53-58, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Yabancı Cisim İhtiva Eden Maksiller Kist

diş hekimliğinde klinik, vol.16, no.7, pp.7-9, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Vikril Tüp İçindeki Hidroksi Apatit ile Alveolar Kret Augmentasyonu

türkiye klinikleri diş hekimliği bilimleri dergisi, vol.8, no.3, pp.140-143, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Nervus Alveolaris ile İlişkili Gömük 1 Molar Diş Vaka Raporu

türkiye klinikleri diş hekimliği bilimleri dergisi, vol.8, no.3, pp.155-158, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Diffüz Yüksek Dereceli Lenfoma Vaka Raporu

turkish journal of oral maxillofacial surgery, vol.5, pp.43-45, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Ameloblastic fibro odontoma Case Report

turkish oral maxillofacial surgery, vol.5, pp.60-63, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dental İmplantlarda Biyomekanik ve Biyolojik Prensipler

2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, 24 - 27 April 2019

Zor Havayolu Değerlendirmesinde Prediktif Testler

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

Dentoalveoler Travmalarda Acil Tedaviler

14. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

Efficacy of Diode Laser in Management of Oral Lichen Planus

International Congress on Preventive Dentistry, 5 - 08 March 2018

Pleomorphic Adenoma in the Hard Palate: Case Report

AÇBİD 2017 11th International Congress, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Distribution and Pattern of Implant Theraphy in a part of Turkish Population

4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2012, vol.66, pp.1277-1280

TME Artrosentez Komplikasyonları:22 vaka analizi

TAOMS 2014 21th International Scientific Congress, Muğla, Turkey, 18 - 22 May 2014, vol.26, pp.292-295

Evaluation of Different Surgical Procedures with Visual analog Scale

AÇBİD 2014 8th International Congress, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2014

Erdeim Chester DiseasePresenting with Multiple Jaw Lesions

AÇBİD 2014 8th International Congress, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2014

Intraosseous Schwannoma of The Mandible

The 1st Scientific Congress of HITAOMS in conjuction with the 17th Scientific Congress of TAOMS, 14 - 17 October 2010, vol.1, pp.48-50

Brown Tumor in Association with Secondary Hyperparathyroidism: A case report

AÇBİD 2012 6th International Congress, Antalya, Turkey, 30 May - 03 June 2012

Immediate Implant Placement to Molar Region with a Buccal Bone Defect

4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2012

Surgical Difficulties of the Ramus Lesions

Oral and Maxillofacial Surgery Society 1st International Congress, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2007, vol.2, pp.135-138

Florid cemento-osseous Dysplasia: Report of Two Cases

Oral and Maxillofacial Surgery Society 1st International Congress, Turkey, 16 - 20 May 2007, vol.4, pp.128-132

Mandibula Kırıklarının Konumları ve Tedavi Yöntemleri Üzerine bir Çalışma (6 yıllık periyot 2004-2010)

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2011

Klinik olarak Gözlemlenemeyen Bifosfonat Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Çene Osteonekrozu

Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2011

Oral Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaws: Report of 2 Cases

The 1st Scientific Congress of HITAOMS in conjuction with The 17th Scientific Congress of TAOMS, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2010

Bisphosphonate related osteonecrosis of the jaws: Clinical analyses of 23 cases

The 1st Scientific Congress of HITAOMS in conjuction with The 17th Scientific Congress of TAOMS, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2010

Clinical Aspects of Surgically Asissted Rapid Maxillary Expansion

4th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2010

Regenerated Osteonecrosis of the Jaws: Clinical Data of five cases

4th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2010

The Diagnosis and Treatment of Huge Central Giant Cell Granuloma: Case report

Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2009, pp.16-19

Trigeminal Nevraljili Hastada Sarımsak Yanığı: Bir Vaka Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 October 2007, vol.4, pp.88-90

Osteoradyonekroz: Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, Nevşehir, Turkey, 3 - 08 November 2009

Treatment of Large Jaw Cysts with Marsupialisation

Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2009

Bisphosphonate Induced Osteonecrosis Because of False Indıcation: A case report

Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2009

İhmal edilmiş zigoma kırığı sonucu oluşan fibröz ankiloz:vaka raporu

Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Isparta Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 June 2004, vol.14, pp.102-105

The conservative treatment of dentigerous cysts in childhood: report of 6 cases

2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2008

Ağız Kanserleri: 14 Olgu sunumu

1. Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 April 2008 Sustainable Development

Distraksiyon Osteogenezi ile Serbest Fibula Grefti Tamiri: Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 31 May - 04 June 2007

Mandibula Subkondiler yerleşimli parotis üzerinde cilde fistülize olan odontojenik keratokist

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2006

Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Maligniteler Vaka Serisi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2006

Odontomalarda Farklı Klinik Görünümler

10th International Congress of Turk Oral Maxillofacial Surgeons, 5 - 09 June 2002, vol.10, pp.53-57

Adenoid Kistik Karsinom Olgu Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2004

Daimi dişlerin çekim zamanları üzerine bir araştırma

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 4 - 08 June 2003

Books & Book Chapters

Orofasiyal Bölgede Odontojenik Enfeksiyonlar

in: Orofasiyal Enfeksiyonlar, Orhan AKPINAR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.271-281, 2020