Karışık dişlenme dönemindeki çocuklarda rotasyonal panoramik radyografilerde maksiller sinüsün yaşa bağlı gelişimi ve asimetri indeksinin kantitatif ölçümleri


Sağlam A. A. , ÇINA M.

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 4 - 08 June 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text