Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of frontal plane QRS-T angle in patients with slow coronary flow

SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL, cilt.54, sa.1, ss.20-25, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Relationship Between Mitral Annular Calcification, Metabolic Syndrome and Thromboembolic Risk

BRAZILIAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.34, sa.5, ss.535-541, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

High fructose consumption may be associated with slow coronary flow

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.48, sa.7, ss.690-697, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

High fructose consumption may play a role in thepathophysiology of coronary artery ectasia

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.6, ss.1536-1541, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monocyte count to high-density lipoprotein cholesterolratio may be a predictor in ascending aortic aneurysm

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.4, ss.1203-1209, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA, OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.39-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Blood group A predict slow coronary flow in patients undergoing elective coronary angiography?

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, cilt.11, sa.2, ss.35-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of sleep quality and nutritional status ofpatients with frequent ventricular premature complexes

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.1, ss.368-373, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediterranean diet effects on ventricular prematurecomplexes

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.1, ss.79-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitral anülüs kalsifikasyonunun elektrokardiyogram parametreleri üzerinde etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.274-279, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz Diyeti ve Karotis Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, sa.2, ss.99-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unusual ventricular entrainment response: What is the mechanism?

JOURNAL OF ARRHYTHMIA, cilt.35, sa.2, ss.314-316, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Non-dipper ve dipper normotansif bireylerede SCORE kardiyovasküler risk puanlama sisteminin değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.4, ss.6-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sildenafil Induced Ventricular Tachycardia In A Healthy Man

Journal of Human Rhythm, cilt.3, sa.1, ss.74-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Massive pulmonary embolism and a cardiac mass: Thrombus or metastasis?

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., cilt.44, sa.7, ss.597-599, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Long-term outcome in patients with prosthetic valve endocarditis:results from a single center in Turkey

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt.44, sa.2, ss.105-113, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contact dermatitis after implantable cardiac defibrillator implantation for ventricular tachycardia

Intractable Rare Diseases Research, cilt.5, sa.1, ss.56-57, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfektif Endokarditte Kalp Yetmezliğinin Klinik Belirteçleri

MN Kardiyoloji, cilt.22, sa.4, ss.192-197, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Dietary Approaches To Stop Hypertension” Diet May Be Protective Against Coronary Artery Ectasia

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU, Isparta, Türkiye, 05 Eylül 2020

THE RELATIONSHIP BETWEEN NESFATIN-1 AND CAROTID ARTERY STENOSIS

2019 Kardiyovasküler Akademi Kongresi, BAFRA, Kıbrıs (Kktc), 18 - 22 Eylül 2019

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EPICARDIAL ADIPOSE TISSUE AND DASH DIET

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2020

MAKRO BESİN ÖĞELERİ VE VENTRİKÜLER PREMATÜRE KOMPLEKS SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 09 Mayıs 2020

Yüksek Fruktoz Tüketimi Epikardiyal Yağ okusu Artışı ile İlişkili Olabilir.

3. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mart 2020

Epikardiyal Yağ Dokusu ve Akdeniz Diyeti Arasındaki İlişki.

3. ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.200-202

Mediterranean diet may have protective effects against slow coronary flow

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Türkiye, 3 Ekim - 06 Mart 2019

Effects of isotretinoin on Tp-e/QT ratio and QRS-T angle

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Selvester score may be a predictor for slow coronary flow

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Selvester score can predict post-coronary artery bypass graft surgery atrial fibrillation

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

EVALUATION OF FRONTAL PLANE QRS-T ANGLE IN PATIENTS WITH SLOWCORONARY FLOW

2nd International Health Sciences and Life Congress, 24 - 27 Nisan 2019, ss.33-45

İzotretinoin Tedavisinin, Kalbin Otonomik Fonksiyonları Üzerinde Olumsuz Etkileri Olabilir

KARDİYOVASKÜLERAKADEMİ KIŞ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019

Karotis Arter Aterosklerozunda Potansiyel Bir İndikatör Tam Kan Viskozitesi

1. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019

THE PROGNOSTIC ROLE OF FRAGMENTED QRS COMPLEX IN ACUTE MYOCARDITIS

34. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2018

Sildenafil ınduced ventricular tachycardia in a healthy man

33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

The relationship between Vitamin D levels and nondipper hypertension

31.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

The usefulness of serum troponin levels to predict 1-year survival rates in infective endocarditis

31.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

Precordial Thump Just a Myth or a Lifesaver in Malignant Ventricular Tachyarrhythmia?

11th Internatıonal Congress Of Update In Cardıology and Cardıovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Mart 2015

Whole blood viscosity is a neglected predictor of coronary collateralization

30.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2014

Effects of Statins on Hematological Parameters

10th Internatıonal Congress Of Update In Cardıology and Cardıovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Kalp Yetersizliğinde Genetik

Kalp Yetersizliğinde Pratik Bilgiler, Çağrı Yayla, Uğur Arslan, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.283-296, 2020

Yarışmalı Sporlara Katılacaklarda Kardiyolojik Değerlendirme

Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları, Ali Kemal Kadiroğlu, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.83-94, 2020