Mitral anülüs kalsifikasyonu ile kırmızı kan hücresi dağılım genişliği ilişkisi: Kesitsel bir çalışma


YAYLA Ç., AKBOĞA M. K., CANPOLAT U., Yayla K. G., BAYRAKTAR M. F., SÜLEYMANOĞLU M., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.43, no.8, pp.692-698, 2015 (Scopus)