Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

AMACA YÖNELİK PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL SORUMLULUK SUÇLULUĞUNUN MARKA SADAKATİNE YANSIMASI

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.2, pp.732-764, 2020 (Other Refereed National Journals)

DOĞAL REKLAMLARIN MARKA TUTUMU BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.27, pp.514-526, 2020 (Other Refereed National Journals)

Katharsis Bir Duygu Olarak Şiddetin Marka Tutumuna Yansıması

Erciyes İletişim Dergisi, vol.7, no.1, pp.297-320, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Role of the Domestic Production Logo on the Intention to Buy in the Context of Ethnocentric Tendency

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.35, pp.164-183, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

RASYONEL FAYDANIN SAĞLADIĞI DUYGUSAL TATMİN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, vol.12, pp.914-939, 2019 (Other Refereed National Journals)

HAZCI VE FAYDACI YAKLAŞIMIN MARKA BAĞI OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

Öneri Dergisi, vol.13, no.50, pp.16-34, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TRANSMEDYA HİKÂYECİLİĞİ “DORİTOS AKADEMİ” ÖRNEĞİ İNCELEMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.7, no.25140, pp.155-175, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEDONİZM BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN YARATTIĞI DUYGUSAL TATMİN

5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 11 - 14 July 2019, pp.393-414

Hedonizm Bağlamında Teknolojik ÜrünlerinYarattığı Duygusal Tatmin

4. Uluslararası Bilimsel AraĢtırmalar Kongresi(UBAK), Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019

Books & Book Chapters

Postmodern İletişim Aracı Olarak Yeni Medya

in: Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları, Deneçli Sevda, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-23, 2020

Marka Kişiliği

Beta Yayıncılık, İstanbul, 2019

Reklam Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul, 2018

Use of Transmedia Storytelling Within the Context of Postmodern Advertisement

in: Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, Yılmaz Recep, Erdem M. Nur, Resuloğlu Filiz., Editor, IGI GLOBAL, Hersey, pp.350-372, 2018