Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Misoprostol ameliorates doxorubicin induced cardiac damage by decreasing oxidative stress and apoptosis in rats.

Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, ss.1-8, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The protective effect of misoprostol against doxorubicin induced liver injury.

Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, cilt.94, ss.583-591, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of alpha-lipoic acid on high fructose induced hepatic pathology

Biotechnic and Histochemistry, cilt.94, ss.271-276, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Apoptotic Effect of Juglone on Human Bladder Cancer TCC-SUP and RT-4 Cells: An In Vitro Study

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PATHOLOGY TOXICOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.37, ss.173-181, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effectiveness of kefir in acute renal failure due to glycerol-induced rhabdomyolysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.9, ss.17919-17925, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The protective effect of Capparis ovata in acute hepatotoxicity induced by paracetamol

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, ss.561-566, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of human amniotic fluid on mandibular distraction osteogenesis

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.44, ss.404-411, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The protective effect of pomegranate juice in paracetamol-induced acute hepatotoxicity in rats

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.51, ss.72-78, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.496-500, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sıçan Karaciğeri Üzerine Tiyopental Sodyum ve Propofolün Etkileri

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.36-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkolik olmayan farelerde karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin 6 nın etkisinin incelenmesi

S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Piroksikamın Karaciğer, Böbrek ve Akciğer Dokuları Üzerine Etkisinin Histolojik Oarak incelenmesi

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.255

Apoptotic Effect of Quercetin on Human Colon Cancer Cell Line SW-480

7.Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi, 20 - 23 Nisan 2018

Apopitotic Effect Of Boric Acid on Human Colon Cancer Cell Line SW-480: An In Vitro Study

1st International Health Science and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Apoptotic Effects of Curcumin on Colon Cancer Cells

5TH INTERNATİONAL CONGRESS OF THE MOLECULER BİOLOGY ASSOCİATİON OF TURKEY, 8 - 10 Eylül 2017

APOPTOTIC EFFECT OF ALPHA LIPOIC ACID ON HUMAN COLON CANCER CELL LINE SW-480: AN IN VITRO STUDY

I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.113

The Apoptotic Effect of Silibinin on TCC SUB and RT 4 Human Bladder Cancer Cells

2nd International Congress of Forensic Toxicology, Ankara, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016, ss.39

Effect of Selenium and Melatonin on cadmium induced damage in rat lungs

XXIV International Symposium on Morphological Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.9

Effect Of High Fructose Diet On Visfatin And Il-6 Levels In Liver And Fat Tissues

4th International Congress On Cell Membranes And Oxidative Stress: Focus On Calcium Signalling And Trp Channels, 26 - 29 Haziran 2012

Alkolik Olmayan Fare Karaciğer Yağlanmasında Visfatin Ve Interlökin-6´nın Etkisinin Incelenmesi

11th National Histology And Embryology Congress, Cell And Tissue Biology Research, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2012

Erken Embriyonal Dönem Gelişim Aşamaları ve Etkili Sinyal Yolakları

11th National Histology and Embryology Congress, Denizli, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2012, no.3, ss.115