Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Utero-cutaneous Fistula after Multiple Abdominal Myomectomies: A Case Report

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.32, sa.4, ss.426-428, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fetal manyetik rezonans görüntüleme endikasyonlarının incelenmesi

Perinatoloji Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.18-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pyocolpometrasalpingitis Due to Imperforate Hymen in a Preschool Child

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.25, sa.4, ss.207-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conventional 22-and 20-gauge needle for second trimester amniocentesis: A comparison of short term outcomes

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, cilt.13, sa.1, ss.27-30, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Geç tanı alan testiküler feminizasyon olgusunda Sertoli Leydig Tümörü

Pamukkale Tıp Dergisi, cilt.8, sa.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikteki göz içi basınç değişimleri

MN OFTALMOLOJİ, cilt.17, sa.1, ss.24-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gebelikte Gardner Kisti: Olgu sunumu. TJOD-0183

16. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, 9-13 Mayıs 2018 Tarihleri arasında düzenlenen, Titanic Deluxe Otel, Antalya, Türkiye., Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.65

Vulvar trikoendotelyoma:olgu sunumu

25th European Congress of Obstetrics and Gynecology, 17 - 21 Mayıs 2017

Benign Struma Ovari Olgu Sunumu. EP-185

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. EP-185, sayfa 185., Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, ss.185

Bartholin Bezinin Nodüler Hiperplazisi Olgu Sunumu

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, cilt.28, ss.154

Kitap & Kitap Bölümleri

SERVİKSİN BENİGN HASTALIKLARI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, Doç. Dr. İbrahim ALANBAY, Prof. Dr. Emre KARAŞAHİN, Editör, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1167-1187, 2019