Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyo‐Mekânsal Boyutlarıyla Kentleşme ve Milli Park Etkileşimi: YozgatÇamlığı Milli Parkı Örneği

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, cilt.34, ss.23-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urbanization and National Park Interaction with Socio-Spatial Dimension: The Case of Yozgat camligi National Park

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, sa.34, ss.23-38, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Children Drifting into Crime in Turkey

Bilge Kağan International Science Congress, Amsterdam., Hollanda, 26 - 29 Ekim 2018

Construction of Industrial Spaces in Turkey: Regional and Structural Disparities

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Mayıs 2018

Spatial and Temporal Dynamics of the Accommodation Industry in Turkey: An Evaluation over Fixed Capital Accumulation

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Mayıs 2018

Spatial Transformation of Population in İstanbul

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Mayıs 2018

A National Park in the Pincer of Nature Conservation-Recreation-Urbanization: Yozgat Çamlışı National Park

6. International Congress on Current Debates in Social Science CUDES 2017, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.341

Industrial relocation in the Bağcılar District (Istanbul)

33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 3 - 04 Aralık 2017

Uneven distribution of manufacturing industries in Istanbul

33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 3 - 04 Aralık 2017

A Study for Assessing the Recreation Potential of Yozgat Çamlığı National Park,

International Symposium on New Horizons in Forestry ISFOR-2017, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.216

Spatio-Temporal Analysis of Forest Fire Using GIS and Remote Sensing Technologies, The Case of Antalya Kumluca Forest Fire

ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.1

Yozgat İli’nde Jeotermal Kaynakların Kullanımı ve Turizm Açısından Önemi

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.328-336

YOZGAT İLİ’NDE JEOTERMAL KAYNAKLARIN KULLANIMI VE TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.328-336

Kitap & Kitap Bölümleri