Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A grey production planning model on a ready-mixed concrete plant

ENGINEERING OPTIMIZATION, vol.52, no.5, pp.817-831, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Estimation of Financial Failure of Enterprises with AHP Based ELECTRE TRI and FLOWSORT Methods

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.15, no.3, pp.975-1000, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

GRİ TAHMİNLEME İLE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE YATAN HASTA SAYILARININ TAHMİNİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.37, pp.193-212, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE YEM SEÇİMİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, no.25, pp.495-510, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK ARAS YÖNTEMLERİ İLE POLİS MERKEZİ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.715-734, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS FOR DETERMINING APPROPRIATE HOST COUNTRIES FOR SYRIAN REFUGEES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.2, pp.223-244, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Uygulamaları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.3, pp.85-113, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta İli İçin Doğal Gaz Talep Tahmini

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.22, no.41, pp.31-42, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin ARGE ve Yenilikçi Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.2, pp.51-72, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

BULANIK ORTAMDA MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA

International Journal of Management Economics and Business, vol.12, no.28, pp.163-188, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Malmquist Productivity Index with Grey Data

International Journal of Business and Management, vol.10, no.10, pp.186-193, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of the 2007 Financial Crisis on the InformationTechnologies Sector Application of MalmquistProductivity Index Method

International Journal of Business and Social Research, vol.5, no.6, pp.1-11, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulanık Hedef Programlama ile Menü Planlama

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.33-51, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı İle Üretim Planlaması

Alphanumeric Journal, vol.1, no.1, pp.33-45, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulanık 0 1 Tamsayılı Programlama ve Bir Hazır Beton Tesisinde Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, no.3, pp.245-262, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yükseköğretimde Kaynak Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye deki Devlet Üniversitelerinin Cari Hizmet Ödenekleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.3, no.4, pp.19-34, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye deki Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarının Ders Yükü

Journal of World of Turks, vol.2, no.3, pp.213-238, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulanık Veri Zarflama Analizi Modellerinin Karşılaştırılması Sınırlandırılmış Veriler İçin

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.15, no.2, pp.417-442, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.22, pp.279-294, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulanık Veri Zarflama Analizi Modellerinin Karşılaştırılması Sıralı ve Sınırlandırılmış Bulanık Veriler İçin

Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.17-32, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sınav Çizelgeleme Problemi İçin Matematiksel Model Önerisi

20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2020), Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, vol.1, pp.175-176

Entropi Temelli MAUT Yöntemi Firmaların Performans Değerlendirmesi: Fortune Global Örneğİ

18th International Symposium on Econometrics, Operations Researchs and Statistics (EYİ 2017), Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.170

0-1 Tam Sayılı Gri Doğrusal Programlama ve Bir Hazır Beton İşletmesinde Üretim Planlaması

18. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2017), Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.231

Gri İlşkiler Analizi ile Suriyeli Mülteciler İçin Uygun Evsahibi Ülkelerin Bulunması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Researchs and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016 Sustainable Development

Malmquist Total Factor Productivity Index Application of Information Technologies Sector

XVIth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2015), Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.298-299

Effıciency Measurement of Marble Processing Enterprises by Using Data Envelopment Analysis

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2014), Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.977-994

Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı ile Üretim Planlaması

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2013), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.155

Menu Planning With Fuzzy 0 1 Integer Programming

3rd International Symposium on Sustainable Development, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, pp.6-27

Optimization at Service Vehicle Routing and a Case Study of Isparta Turkey

First International Conference On Management and Economics, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, pp.374-387