Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Correlation of Meralgia Paresthetica and Spinal Surgery in Prone Position

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.30, ss.89-93, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical options for meralgia paresthetica: long-term outcomes in 13 cases

BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY, cilt.33, ss.188-191, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Serebral abseye benzeyen intraserebral nekrotik tümör olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Bilateral kulak enfeksiyonu sonrası gelişen bilateral subdural ampiyem olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Lomber intradural araknoid kist olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015