Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Aspects of the Anglo-Egyptian Condominium Rule in Sudan, (1899-1914)

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.76-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğirdirli Karçınzade Süleyman Şükrü: Hayatı, Seyahati ve Eserleri

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.9-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endonezya’nın Demokrasi Tecrübesi ve İslam

Yeni Türkiye (İslam Dünyası Özel Sayısı), cilt.2, ss.235-254, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı nın Uzaklardaki Eyaleti Açe Sultanlığı

Derin Tarih Dergisi, ss.40-49, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Iran at the Beginning of 20th Century as Seen By Suleyman Shukru in His Travelogue of Sayahat al Kubra

International Journal of Business and Enterpreneurship Development, cilt.1, ss.25-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Peygamberin Bazı Hıristiyan Topluluklara Verdiği Kabul Edilen Ahidnamelerle İlgili İngilizce Bir Kitap

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.249-258, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Malay-Endonezya Dünyasında Mevlid Geleneği”

İstanbul Müftülüğü Dergisi (İnsanlığın Tükenmeyen Ümidi Peygamberimiz’xxe), ss.64-67, 2007 (Hakemsiz Dergi)

”Siyaset-i Hay Devlet-i Holland der Murad-ı Haj, 1946-1949” (Mütercim: Bilal Haki)

Mighate Hajj, ss.160-179, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa ve İslam Bir Bilimin Tarihi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.165-184, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endonezya’da Tasavvufi Hareketler ve Bazı Özellikleri

Tasavvuf: İlmî ve AkademikAraştırma Dergisi, cilt.4, ss.75-115, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endonezya da Din Eğitimi Kurumları ve Tarihi Gelişimleri

Dini Araştırmalar(Religious Studies), cilt.5, ss.37-63, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Battuta ya Göre Güneydoğu Asya Ülkeleri

Dini Araştırmalar, cilt.4, ss.49-70, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Atatürk ve Türk İnkılabının Endonezya’xxdaki Etkileri”,

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.18, ss.1-36, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”The Policy of the Dutch Government Towards Islam in Indonesia”

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.1-36, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk ve Türk İnkılabının Endonezya daki Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.7-36, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malay ve Endonezya Kaynaklarına Göre Türkler ve Osmanlı Açe İlişkileri

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.14, ss.175-187, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dutch Policy towards Indonesian Haj, 1946-1949.

İslam Araştırmaları Dergisi (Turkish Journal of Islamic Studies), cilt.2, ss.187-207, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endonezya da Çağdaş İslam Düşüncesi ve Muhammediyye Hareketi

SüleymanDemirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.115-169, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malezya da İslamiyet

SÜleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, cilt.2, ss.193-252, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Filipinler’xxde İslamiyet”

Diyanet İlmi Dergi, cilt.31, ss.83-106, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endonezya da İslam ve Hollanda Hakimiyeti

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.159-196, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Devleti’xxnin Batavya Başşehbenderi Hacı Rasim Bey’xxin Hayatı, Faaliyetleri ve Meclis-i mebusan2a Sunduğu Arzuhali

ASEAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2019, ss.1104-1122

İbni Battuta ve İbni Fazlullah el-Ömerî’xxye Göre Hamidoğulları Beyliği ve Beylikteki Şehir ve Kasabaların Sosyo-Ekonomik, Kültürel ve Dini Durumu

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-V: Hamidoğulları Beyliği, Isparta, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, ss.54-55

Akdeniz’xxden Hint Okyanusu’xxna Süveyş’xxten Japonya’xxya: Bir Osmanlı Küresel Perspektifi (II)

Modern Türkiye Cumhuriyetinde Hint Okyanusu ve Malay Dünyası Çalışmaları Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2018

"Süleyman Şükrü’nün Seyahatü’l-Kübra Adlı Eserine Göre XIX. Yüzyıl Sonlarında Ramazanoğulları Coğrafyası Olarak Adana ve Çevresi"

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu: Ramazanoğulları Beyliği, Adana, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2017, no.22, ss.93-114

Süleyman Şükrü nün Seyahatü l Kübra Adlı Eserine Göre XIX Yüzyıl Sonlarında Ramazanoğulları Coğrafyası Olarak Adana ve Çevresi

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu– III: Ramazanoğulları Beyliği., Adana, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.21

A Study on the Javanese Students in Istanbul during the Period of Ottoman Sultan Abdul Hamid II

International Symposium on Ottoman- Malay World Civilizational Studies, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2016

Anglo Egyptian Condominium Rule in Sudan before the First World War 1899 1914

International Conference on Turkish-Sudanese Relations from Past to Present: Opportunities for the Future, Khartoum, Sudan, 8 - 10 Şubat 2016, ss.1-16

Developping Religious Educational Cultural Economic Relationships between Turkey and the Malay World on the Basis of Main Streams of Islamic Religious Intelelctual Tradition

Soft Lauching of the Center for Malay World and Ottoman Studies and Roundtable Conference on Malay World and Ottoman Civilizational Studies, Kuala-Lumpur, Malezya, 7 - 08 Eylül 2015

Osmalı Döneminin Son Dönemlerinde Denizli deki Ermeniler

Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015

Karçınzade Süleyman Şükrü nün Seyahatül Kübra Adlı eserine Göre 20 Yüzyıl Başlarında Hindistan

Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindisan İlişkileri Uluslaraarsı Sempozyumu, 26 - 27 Mart 2015

The Establishment of Anglo Egyptian Rule in Sudan and the British Policies 1897 1914

Afrika'da Türkler Sempozyumu, CİBUTİ, Cibuti, 15 - 16 Kasım 2014, ss.1-15

Atatürk ve Türk İnkılabının Endonezya ve Malezya daki Yansımaları VI Uluslararası Atatürk Kongresi The Sixth International Congress on Atatürk

VI. Uluslararası Atatürk Kongresi (The Sixth International Congress on Atatürk), Ankara, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2007, cilt.2, ss.2453-2477

Ottoman Aceh Relations according to the Turkish Sources

First International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies, Banda Aceh, Endonezya, 23 - 27 Şubat 2007, ss.1-25

Hz. Peygamber’xxin Hükümdarlara Gönderdiği Davet Mektupları ve Önemi

II. Kutlu Doğum Sempozyumu: Tebliğler, Isparta, Türkiye, 20 Nisan 1999, ss.119-138

Bazı Müslüman Ülkelerin Yönetim Modeli Endonezya ve Malezya Örneği

İslam ve Demokrasi Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Nisan 1998, ss.173-192

Kitap & Kitap Bölümleri

19th Centruy Correspondence Between the Sultanate of Aceh and the Ottomans

Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. (19th Century Correspondence), D. Thomas, Editör, Brill, Leiden, 2019

2003 Kazablanka Terör Saldırısı ve Fas Baharı Arasında Modern Fas’xxtaki Sufi ve Selefi Hareketlerin Siyasete Katılımı

Sufis and Salafis in Contemporary Age (ed: Lloyd Ridgeon), (London: Bloomsbury, 2015) s. 91-103 arası bölüm tercümesi, Lloyd Ridgeon, Editör, Bloomsbury, Isparta, ss.293-309, 2018

Güneydoğu Asya

İslam Tarihi-2, Adnan Demircan- Mehmet Azimli, Editör, Fecr Yayınevi-Bilay Yayınları, Ankara, ss.361-416, 2018

Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi

Fakülte Kitabevi., Isparta, 2017

Süleyman Şükrü’nün Seyahatü’l-Kübra Adlı Eserine Göre XIX. Yüzyıl Sonlarında Ramazanoğulları Coğrafyası Olarak Adana ve Çevresi

Ramazanoğulları Beyliği, Mehmet Şeker-Fatih Yahya Ayaz-Yakup Kaya-Abdulvahap Alıcı, Editör, Necmeddin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları :22, Konya, ss.93-114, 2017

Acehnese Appeals for Ottoman Protection in the Late Nineteenth Century

From Anatolia to Aceh Ottomans Turks and Southeast Asia (Acehnese Appeals), A.C.S. Andrew - Annabel Teh Gallop, Editör, Oxford University Press, Oxford, ss.175-197, 2015

Hz. Peygamberin Hükümdarlara Gönderdiği Davet Mektupları ve Önemi

Asrı Saadet Dünyası Önder Peygamber ve Yeni Bir Devletin Kuruluşu, Adnan Demircan, Editör, Siyer yayınları, İstanbul, ss.177-197, 2015

Hollanda Sömürgeciliği

Sömürgecilik Tarihi Afrika Asya, Azmi Özcan, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.24-43, 2014

Hubungan Turki Usmani-Aceh Yang Terekam dalam Sumber-Sumber Turki

Memetakan Masa Lalu Aceh (Hubungan Turiki Usmani-Aceh), Michael Feener, Patrick Daly and Anthony Reid, Editör, KITLV, Jakarta Branch., Jakarta, ss.61-94, 2011

”II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti’xxnin Güneydoğu Asya Bölgesi ile İlişkileri”

Devr-i Hamid: Sultan II. Abdülhamid, Haz: Mehmet Metin Hülagü ve dğr., Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.27-56, 2011

Ottoman-Aceh Relations as documented in Turkish Sources

Mapping the Acehnese Past (Ottoman-Aceh Relations), R.M. Feener -P. Daly -A. Reid, Editör, KITLV Press, Leiden, ss.65-96, 2011

7. ”Atatürk ve Türk İnkılabının Endonezya ve Malezya’xxdaki Yansımaları”

VI. Uluslararası Atatürk Kongresi (The Sixth International Congress on Atatürk): Bildiriler Kitabı, Cilt: I-II., Heyet, Editör, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, ss.2453-2477, 2007

”XXI. Yüzyılda İndo-Malay Havzası”

XXI. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı (An International Symposium on the Muslim World and Turkey in the 21st Century), Heyet, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.249-260, 2003

4. ”The Turkish Footprints in the Islamic Countries of Southeastern Asia”

The Turks, Hasan Celal Güzel ve dğr., Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.303-313, 2002

”Güneydoğu Asya İslam Ülkelerinde Türk İzleri”

Türkler, Cilt 9., hasan Celal Güzel ve dğr., Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.618-631, 2002

Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi

fakülte Kitabevi., Isparta, 1997

Endonezya’xxda İslam ve Hollanda Sömürgeciliği

Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Yayınları, Ankara, 1995

Ansiklopedide Bölümler

İslam Ansiklopedisi Alaeddin Tumenanga maddesi Ek Cilt 1

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.70-71, 2016

İslam Ansiklopedisi Reşidi Muhammed maddesi k Cilt 2

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.426-429, 2016

İslam Ansiklopedisi Çamlar maddesi Ek Cilt 1

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.280-284, 2016

İslam Ansiklopedisi Abdülkerim Emrullah maddesi Ek Cilt 1

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.28-30, 2016

İslam Ansiklopedisi Raca Ali Hacı maddesi Ek Cilt 2

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.412-414, 2016

İslam Ansiklopedisi Azimüddin maddesi Ek Cilt 1

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.155-157, 2016

İslam Ansiklopedisi Minenkebavi Ahmed Hatib maddesi Ek Cilt 2

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.271-273, 2016

İslam Ansiklopedisi Sambasi maddesi Ek Cilt 2

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.469-470, 2016

İslam Ansiklopedisi Ahmed Sıddik maddesi Ek Cilt 1

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.51-52, 2016

İslam Ansiklopedisi Fadani Muhammed Yasin maddesi Ek Cilt 1

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.435-436, 2016

İslam Ansiklopedisi Arakan maddesi Ek Cilt 1

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.104-108, 2016

İslam Ansiklopedisi Nurhalis Macid maddesi Ek Cilt 2

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.366-369, 2016

İslam Ansiklopedisi Snouck Hurgronje Christian maddesi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.340-341, 2010

İslam Ansiklopedisi Pedriler maddesi cilt 34

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.220-221, 2007

İslam Ansiklopedisi Myanmar maddesi Cilt 32

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.253-255, 2006

İslam Ansiklopedisi Nehdatü l ulema maddesi Cilt 32

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, ss.541-542, 2006

İslam Ansiklopedisi Muhammediyye maddesi Cilt 31

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, ss.1-2, 2006

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.486-493, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.167-170, 1999

İslam Ansiklopedisi Cilt XVIII

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.536-537, 1998

İslam Ansiklopedisi Cilt XV

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.482-483, 1997

İslam AnsiklopedisiFilipinler maddesi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.84-88, 1996

İslam Ansiklopedisi Cilt XIV

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.439-440, 1996

İslam Ansiklopedisi Cilt XI Endonezya maddesi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.197-207, 1995