Süleyman Şükrü nün Seyahatü l Kübra Adlı Eserine Göre XIX Yüzyıl Sonlarında Ramazanoğulları Coğrafyası Olarak Adana ve Çevresi


GÖKSOY İ. H.

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu– III: Ramazanoğulları Beyliği., Adana, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes