Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • Devam Ediyor Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Türkiye

 • Devam Ediyor Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl), Türkiye

 • Devam Ediyor Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  Banka çalışanlarının iş ve aile rollerinin çatışması: Bireysel ve örgütsel boyutlar

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 1996 Yüksek Lisans

  Küçük işletmelerde stratejik yönetim süreci ve örnek olay analizi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme