Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kazakistan’da Doğrudan Yabancı Yatırımlar

süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, sa.20, ss.2-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Madeni Para Rejiminde Enflasyona Yol Açması Bakımından Tağşişler ve Sebepleri

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, sa.2, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)