Osmanlı Madeni Para Rejiminde Enflasyona Yol Açması Bakımından Tağşişler ve Sebepleri


KALELİ H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.2, 2002 (Peer-Reviewed Journal)