Assoc. Prof. Hülya AĞCASULU


İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

28

Project

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Hülya AĞCASULU took her undergraduate degree from METU Political Science and Public Administration Department. Then, she graduated with a master's degree in Public Policy and Governance at the Twente University. She was awarded by MTEC full scholarship of the Dutch Ministry of Foreign Affairs during her MSc degree. Prior to the academic career, she sworked as junior expert in a joint project of UNDP, EU and Ministry of Interior of Turkey, entitled "Support to Further Implementation of Local Administration Reform in Turkey Project (LAR II)".  She took her PhD degree from Süleyman Demirel University, Department of Political Science and Public Administration in 2017. AHer fields of interests are Governance, Public Policy, Capacity Building, Management and Organization, Social Network Analysis, Local Governments, Social Capital.

Education Information

2011 - 2017

2011 - 2017

Doctorate

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

2002 - 2008

2002 - 2008

Undergraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And Public Administration, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Ağ Yaklaşımı ve Sosyal Sermaye Kuramı Perspektifinden Formel Örgütlerde İlişkiler: Belediye Meclisi Sosyal Ağ Analizi İncelemesi

Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi /Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

2009

2009

Postgraduate

Change of Discourses on European Identity & Its Relation to 'Other' within Enlargement Context: Ultimate Case of Central and Eastern European Countries & Turkey's Candidacy

Universiteit Twente, Faculty Of Behavoural, Management & Social Sciences, Public Administration / Policy & Governance

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Research Assistant PhD

Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2011 - 2017

2011 - 2017

Research Assistant

Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Non Academic Experience

2010 - 2011

2010 - 2011

Uzman Yardımcısı

Non-profit Organisation, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (Undp)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Sosyal Destek ve Mutluluk İlişkisinde Genel Güvenin Rolü

Ağcasulu H., Özdemir S., Sever M.

7. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 17 - 18 December 2020, pp.52

2020

2020

Davranışsal Kamu Politikası Nedir?

Ağcasulu H.

SADAB 7. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu., Antalya, Turkey, 24 - 25 October 2020, pp.39-40

2020

2020

Co-production: A New Model in Public Services?

Ağcasulu H.

CUDES 2020: XI. International Congress on Current Debates in Social Sciences., 29 - 30 September 2020, pp.61

2019

2019

Sosyal Sermayenin Toplumsal ve Kültürel Göreceliği

AĞCASULU H.

ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2019, pp.53

2019

2019

Yabancıdan Arkadaşa: Üniversite Birinci Sınıf Öğrencileri Arasında Arkadaşlık Ağları ve Devinimi Üzerine Bir Araştırma

AĞCASULU H.

ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2019, pp.59

2017

2017

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Bir Eleştirisi Olarak Dijital Çağ Yönetişimi/Digital Era Governance as a Criticism of New Public Management

YERLİKAYA F. B., AĞCASULU H.

15th International Public Administration Forum KAYFOR15-Public Administration and Policy in Digital Age, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017

2017

2017

Yönetimde İnformal İlişkilerden Oluşan İnformal Ağları İnceleyen Sosyal Ağ Analizine Bir Bakış

AĞCASULU H.

I. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı (YÖNEP), Isparta, Turkey, 23 - 24 March 2017

Books & Book Chapters

2020

2020

Yerel Yönetim Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Ulusal Eğitim Stratejisiyle Bütünleştirilmesi: Türkiye Değerlendirmesi

Ağcasulu H.

in: Eğitim ve İş Dünyası Metaforları: Akademiden Değerlendirmeler, Nezihe TÜFEKÇİ, Editor, SRA Publishing , Klaipeda, pp.95-122, 2020

2020

2020

Kamu Yönetimi Açısından Asimetrik Federalizm Kavramını Anlamak

AĞCASULU H.

in: İnsan ve Çevre: Disiplinlerarası Akademik Perspektif, Tüfekçi Ömer Kürşad, Editor, SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.171-194, 2020

2017

2017

Örgüt Yönetiminde İnformal İlişkileri İnceleyen Sosyal Ağ Analizine Bir Bakış

AĞCASULU H.

in: Yönetimde İnformalite: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Erdem, Ramazan, Editor, Beta Yayıncılık, pp.317-344, 2017 Sustainable Development

2014

2014

İspanya

KERMAN U., ALTAN Y., AKTEL M., TEK H., YERLİKAYA F. B.

in: Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK, Editor, Nobel, pp.271-311, 2014

Episodes in the Encyclopedia

2014

2014

Kamu Politikaları Ansiklopedisi

Tek H.

Nobel Akademi, pp.245-247, 265-266, 2014

Scientific Refereeing

February 2018

February 2018

Turkish Studies

Journal Indexed in SSCICongress and Symposium Activities

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

KTÜ Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-II (BAYS-II)- SPSS ile Veri Analizi

Attendee

Trabzon-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

I. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı (I. YÖNEP)

Attendee

Isparta-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

TÜBİTAK Sosyal Bilimler Alanında 2237 Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı

Attendee

-Turkey

01 July 2015 - 01 July 2015

01 July 2015 - 01 July 2015

48th Essex Summer School in Social Science and Data Analysis

Attendee

-United Kingdom

01 August 2014 - 01 August 2014

01 August 2014 - 01 August 2014

PGLI - Preparing Global Leaders Program

Attendee

Struga-Macedonia

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

2nd International Davraz Congress, Building New Approaches to the Global Issues,(Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)

Attendee

-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Attendee

Enschede-Netherlands

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

Nitel Araştırma ve Nitel Veri Analizi

Attendee

-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

5. Kamu Politikaları Çalıştayı

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

216. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı

Attendee

-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı

Attendee

Isparta-Turkey

01 March 2012 - 01 March 2012

01 March 2012 - 01 March 2012

IV. Farabi Değişim Programı Çalıştayı

Attendee

-Turkey

Scholarships

2015 - Continues

2015 - Continues

BİDEB 2224-A, Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği

TUBITAK

2014 - Continues

2014 - Continues

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

European Commission

2008 - Continues

2008 - Continues

MTEC full scholarship for MSc. Degree in Public Administration Department of University of Twente

Official Institutions of Foreign Countries