Dr.Öğr.Üyesi

Hülya AĞCASULU


İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Biyografi

Dr. Hülya AĞCASULU, lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden aldı. Ardından, Hollanda Dışişleri Bakanlığı MTEC yüksek lisans tam bursunu kazanarak Twente Üniversitesi Kamu Politikaları ve Yönetişim anabilim dalından master derecesi ile mezun oldu. Akademik hayatı öncesinde yaklaşık 2 yıl süreyle UNDP, AB ve İçişleri Bakanlığı ortak projesi olan Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (LAR II) kapsamında, kapasite geliştirme uzman yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden doktor ünvanını aldı.  Ağcasulu, Yönetişim, Kamu Politikaları, Kapasite Geliştirme, Yönetim ve Organizasyon, Sosyal Ağ Analizi, Yerel Yönetimler, Sosyal Sermaye alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim Bilgileri

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Dr), Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Ağ Yaklaşımı ve Sosyal Sermaye Kuramı Perspektifinden Formel Örgütlerde İlişkiler: Belediye Meclisi Sosyal Ağ Analizi İncelemesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi /Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

2009

2009

Yüksek Lisans

Change of Discourses on European Identity & Its Relation to 'Other' within Enlargement Context: Ultimate Case of Central and Eastern European Countries & Turkey's Candidacy

Universiteit Twente, Faculty Of Behavoural, Management & Social Sciences, Public Administration / Policy & Governance

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2011 - 2017

2011 - 2017

Araştırma Görevlisi

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

"Sosyal Bilimlerde Ağ Yaklaşımının Gelişimi ve Mikro Ağ Kuramları"

AĞCASULU H.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.18, ss.2036-2049, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yabancıdan Arkadaşa: Üniversitenin İlk Yılında Arkadaşlık Ağları Üzerine Bir Araştırma

AĞCASULU H.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.6, ss.83-96, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Turkey's Otherness in the Identity Discourses of European Parliament

AĞCASULU H. , Ossewaarde R.

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.19, ss.359-372, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Sosyal Sermayenin Bireysel Bağlarla Kurulması ve Korunması

AĞCASULU H.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.18-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sosyal Bilimlerde İlişkileri İnceleyen Bir Yöntem: Sosyal Ağ Analizi

AĞCASULU H.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.1915-1933, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

SOSYAL SERMAYE KURAMI VE TEMEL BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AĞCASULU H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.8, ss.114-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İl Özel İdarelerinde Yeniden Yapılan Ama Ma Çabaları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

TEK H.

Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.233-246, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Türkiye Düzenli İlerleme Raporları nın Kapasite Kavramı Açısından İncelenmesi

KERMAN U., LAMBA M., TEK H.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.33-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Yabancıdan Arkadaşa: Üniversite Birinci Sınıf Öğrencileri Arasında Arkadaşlık Ağları ve Devinimi Üzerine Bir Araştırma

AĞCASULU H.

ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2019, ss.59

2019

2019

Sosyal Sermayenin Toplumsal ve Kültürel Göreceliği

AĞCASULU H.

ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2019, ss.53

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Örgüt Yönetiminde İnformal İlişkileri İnceleyen Sosyal Ağ Analizine Bir Bakış

AĞCASULU H.

Yönetimde İnformalite: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Erdem, Ramazan, Editör, Beta Yayıncılık, ss.317-344, 2017

Ansiklopedide Bölümler

2014

2014

Kamu Politikaları Ansiklopedisi

TEK H.

Nobel Akademi, ss., 2014

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2018

Şubat 2018

Turkish Studies

SSCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

KTÜ Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-II (BAYS-II)- SPSS ile Veri Analizi

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2017

2017

I. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı (I. YÖNEP)

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2016

2016

TÜBİTAK Sosyal Bilimler Alanında 2237 Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

48th Essex Summer School in Social Science and Data Analysis

Katılımcı

-İngiltere

2014

2014

PGLI - Preparing Global Leaders Program

Katılımcı

Struga-Makedonya

2014

2014

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

2nd International Davraz Congress, Building New Approaches to the Global Issues,(Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Katılımcı

Enschede-Hollanda

2013

2013

Nitel Araştırma ve Nitel Veri Analizi

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

5. Kamu Politikaları Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

216. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2012

2012

IV. Farabi Değişim Programı Çalıştayı

Katılımcı

-Türkiye

Burslar

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

BİDEB 2224-A, Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği

TÜBİTAK

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Avrupa Birliği Komisyonu

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

MTEC full scholarship for MSc. Degree in Public Administration Department of University of Twente

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları