İl Özel İdarelerinde Yeniden Yapılan Ama Ma Çabaları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar


TEK H.

Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.233-246, 2016 (Peer-Reviewed Journal)