Türkiye Düzenli İlerleme Raporları nın Kapasite Kavramı Açısından İncelenmesi


KERMAN U., LAMBA M., TEK H.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.33-46, 2014 (Peer-Reviewed Journal)