Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

”Spor ve Mantık İlişkisi”, Üniversite Araştırmaları Dergisi, C:1, S:3, Aralık 2018ss:110-115.

üniversite araştırmaları, cilt.1, sa.3, ss.110-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”The Role of Mythical Form of Thinking Embedded into Earlier and Recent Computer Games in Teaching Religious and Ethical Values”

Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.221-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR DÜŞÜNME BİÇİMİ OLARAK ARİSTOTELES ÖNCESİ ŞARTLI YAPILAR

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), sa.23, ss.241-258, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aristoteles in Kategoriler Kuramının Ele Alınış Biçimleri

beytül hikme, cilt.6, sa.2, ss.79-108, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multi-sided Interpretation of Aristotle's Theory of Categories

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.6, sa.2, ss.79-108, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İslam Düşüncesinde Metafizik ve Tarih İkileminde Kadın

Dini Ara, cilt.19, sa.49, ss.97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROBLEMS ENCOUNTERED IN TEACHİNG LOGİC IN FACULTİES OF THEOLOGY

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, cilt.4, sa.1, ss.51-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Mantıkçılarına Göre Hulfi Kıyasın Bilgi Değeri ve Denetlenmesi

Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.41-61, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Ethical Language within The Context of Ecological Problems

Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.11, ss.103-111, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bâbertî’nin “Ruh, Kalp, Nefs, Akıl ve Sırrın Tanımı” Başlıklı Risâlesi: Tanıtım, Tahkik ve Çeviri

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.23, ss.139-155, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FARABI-HUMBOLDT BAGLAMINDA DIL-DUSUNCE ILISKISI

Al-Farabi 1 st. International Congress On Social Sciences, Adıyaman, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.413-418

Arap Dilinin Biçimsel Düşünmeye Uygunluğu Problemi

ULUSLARARASI ORTADOGU KONGRESI, Ankara, Türkiye, 30 Ekim 2017, ss.16

THE LOGIC OF POETIC THOUGHT IN SEZAİ KARAKOC

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING, roma, İtalya, 08 Ağustos 2017, ss.25

Osmanlı Mantık Geleneğine Urmevi’nin Etkisi”

Siraceddin el-Urmevi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 06 Mayıs 2016, ss.23-32

Kitap & Kitap Bölümleri