Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2009 Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

 • Devam Ediyor Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

 • 1995 - 2000 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Kadı Abdülcebbar'da Söz-Anlam İlişkisi -Kadü'l-Mütekellim Problemi Bağlamında-

  Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2003 Yüksek Lisans

  Farabi'de Dil Felsefesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri-Mantık

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce