Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnfertiltiede Kullanılan Geleneksel Tedavi Yöntemleri ve Çeşitli Uugulamalar: Isparta Bölgesi

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, cilt.12, sa.25, ss.105-119, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on the Perceptions of Students on Renewable Energy at Süleyman Demirel University in Isparta, Turkey

Journalism and Mass Communication, cilt.7, sa.4, ss.215-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta ve Çevresinde Cinsiyet Belirlemede Kullanılan Geleneksel İnanma ve Uygulamalar

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.3, ss.183, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile ve Akrabalık Konularındaki Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Değerlendirme

International Journal of Social Science and Education Research, cilt.1, sa.1, ss.293-302, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilenebilir enerji algısı anketi: Güvenirlik ve geçerliliği

Sdü Yekarum e-Dergi, cilt.2, sa.3, ss.20-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilenebilir Enerji Algısı Anketi Güvenirliği ve Geçerliği

YEKARUM e-Dergi, cilt.2, sa.3, ss.20-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji Araştırmalarına Antropolojik Bir Yaklaşım

SDÜ YEKARUM e-Dergi, cilt.2, sa.1, ss.13-16, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çalışanların Büro Malzemelerini Kullanımdaki Ergonomik Farkındalıkları ve Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.85-96, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Planlama Farkındalığı İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Güvenirliği ve Geçerliği

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.159-170, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivil Toplum Kuruluşlarında Üye Beklentileri ile Genel Merkez Hedefleri Arasındaki Uyum Derecesinin Araştırılması Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.0, sa.25, ss.241-250, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Davranışta Kültürler Arası Etik Çalışmaları Üzerine Bir Eleştiri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.15, ss.115-125, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kültürel Değişim Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Çocuk Yetiştirme Pratikleri

100. Yılında Milli Mücadele’xxde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019

Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2017 ve 2018

41. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17 - 21 Haziran 2019

An Assessment on Baby Murder (infanticide) and the Circumstance in our Country

International Symposium on Human and Social Sciences, 7 - 09 Nisan 2018

A Field of Applied Anthropology Business Anthropology

International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), 9 - 11 Nisan 2015

Aile ve Akrabalık Konularındaki Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Değerlendirme

International Conference on Social Sciences and Education Research, 29 - 31 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Bebek ve Çocuk Katli Üzerine: Neonatisit, İnfantisit ve Filisit Olguları

Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Sadık Erol Er, Editör, Akademisten Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.29-44, 2020

Stratejik Planlama Etkililiği Üzerine Bir Araştırma: Ankara Belediyeleri Örneği

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2, S. Erdal Dinçer, Sinan Sönmez, Mustafa Bostancı, Ertan Özçoban, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.149-178, 2019

Savunma Planlamasında Antropolojik Yaklaşımlar

Stratejik Savunma Yönetimi Yeni Perspektifler Yeni Yaklaşımlar, Taner Altunok, Haluk Korkmazyürek, Ünsal Sığrı, Köksal Hazır, Editör, Bizim Büro Basımevi, ANKARA, Ankara, 2010