Örgütsel Davranışta Kültürler Arası Etik Çalışmaları Üzerine Bir Eleştiri


YAKUT İPEKOĞLU H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.15, pp.115-125, 2012 (Peer-Reviewed Journal)