Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

İnfertiltiede Kullanılan Geleneksel Tedavi Yöntemleri ve Çeşitli Uugulamalar: Isparta Bölgesi

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.12, no.25, pp.105-119, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Study on the Perceptions of Students on Renewable Energy at Süleyman Demirel University in Isparta, Turkey

Journalism and Mass Communication, vol.7, no.4, pp.215-224, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Isparta ve Çevresinde Cinsiyet Belirlemede Kullanılan Geleneksel İnanma ve Uygulamalar

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.3, pp.183, 2016 (Other Refereed National Journals)

Aile ve Akrabalık Konularındaki Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Değerlendirme

International Journal of Social Science and Education Research, vol.1, no.1, pp.293-302, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yenilenebilir enerji algısı anketi: Güvenirlik ve geçerliliği

Sdü Yekarum e-Dergi, vol.2, no.3, pp.20-26, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yenilenebilir Enerji Algısı Anketi Güvenirliği ve Geçerliği

YEKARUM e-Dergi, vol.2, no.3, pp.20-26, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Enerji Araştırmalarına Antropolojik Bir Yaklaşım

SDÜ YEKARUM e-Dergi, vol.2, no.1, pp.13-16, 2013 (National Refreed University Journal)

Çalışanların Büro Malzemelerini Kullanımdaki Ergonomik Farkındalıkları ve Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.85-96, 2013 (Other Refereed National Journals)

Stratejik Planlama Farkındalığı İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Güvenirliği ve Geçerliği

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.159-170, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sivil Toplum Kuruluşlarında Üye Beklentileri ile Genel Merkez Hedefleri Arasındaki Uyum Derecesinin Araştırılması Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.25, pp.241-250, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Örgütsel Davranışta Kültürler Arası Etik Çalışmaları Üzerine Bir Eleştiri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.15, pp.115-125, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültürel Değişim Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Çocuk Yetiştirme Pratikleri

100. Yılında Milli Mücadele’xxde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 November 2019

Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2017 ve 2018

41. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17 - 21 June 2019

An Assessment on Baby Murder (infanticide) and the Circumstance in our Country

International Symposium on Human and Social Sciences, 7 - 09 April 2018 Sustainable Development

A Field of Applied Anthropology Business Anthropology

International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), 9 - 11 April 2015

Aile ve Akrabalık Konularındaki Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Değerlendirme

International Conference on Social Sciences and Education Research, 29 - 31 October 2015

Books & Book Chapters

Bebek ve Çocuk Katli Üzerine: Neonatisit, İnfantisit ve Filisit Olguları

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Sadık Erol Er, Editor, Akademisten Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.29-44, 2020

Stratejik Planlama Etkililiği Üzerine Bir Araştırma: Ankara Belediyeleri Örneği

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2, S. Erdal Dinçer, Sinan Sönmez, Mustafa Bostancı, Ertan Özçoban, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.149-178, 2019

Savunma Planlamasında Antropolojik Yaklaşımlar

in: Stratejik Savunma Yönetimi Yeni Perspektifler Yeni Yaklaşımlar, Taner Altunok, Haluk Korkmazyürek, Ünsal Sığrı, Köksal Hazır, Editor, Bizim Büro Basımevi, ANKARA, Ankara, 2010