Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültürel Değişim Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Çocuk Yetiştirme Pratikleri

100. Yılında Milli Mücadele’xxde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 November 2019

An Assessment on Baby Murder (infanticide) and the Circumstance in our Country

International Symposium on Human and Social Sciences, 7 - 09 April 2018 Sustainable Development

A Field of Applied Anthropology Business Anthropology

International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), 9 - 11 April 2015

Aile ve Akrabalık Konularındaki Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Değerlendirme

International Conference on Social Sciences and Education Research, 29 - 31 October 2015

Books & Book Chapters

Bebek ve Çocuk Katli Üzerine: Neonatisit, İnfantisit ve Filisit Olguları

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Sadık Erol Er, Editor, Akademisten Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.29-44, 2020

Stratejik Planlama Etkililiği Üzerine Bir Araştırma: Ankara Belediyeleri Örneği

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2, S. Erdal Dinçer, Sinan Sönmez, Mustafa Bostancı, Ertan Özçoban, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.149-178, 2019

Savunma Planlamasında Antropolojik Yaklaşımlar

in: Stratejik Savunma Yönetimi Yeni Perspektifler Yeni Yaklaşımlar, Taner Altunok, Haluk Korkmazyürek, Ünsal Sığrı, Köksal Hazır, Editor, Bizim Büro Basımevi, ANKARA, Ankara, 2010