Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çerçeveleme Etkisi’nin İşsizlik Bağlamında İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.31, ss.4376-4403, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ UMUTLARININ SINIF DÜZEYLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: SDÜ ÇEEİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, sa.31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

iş stresinin iş tatmini üzerindeki etkisi: süleyman demirel üniversitesi araştırma görevlileri üzerine bir araştırma

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, cilt.22, sa.2, ss.525-546, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Yaşlı Kadın Yoksulluğunun Güncel Verilerle İncelenmesi

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 04 Ekim 2018

Sağlık Sektöründe İş Değerleme: Özel Bir Hastane Uygulaması

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 11 - 12 Eylül 2017, ss.65-69

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Teknolojilerin Toplumsal Kabulünde İşsizlik Algısının Rolü

Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, , Editör, Gazi Kitabevi, ss.469-491, 2020