Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çerçeveleme Etkisi’nin İşsizlik Bağlamında İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.31, pp.4376-4403, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ UMUTLARININ SINIF DÜZEYLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: SDÜ ÇEEİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, no.31, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

iş stresinin iş tatmini üzerindeki etkisi: süleyman demirel üniversitesi araştırma görevlileri üzerine bir araştırma

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.22, no.2, pp.525-546, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Kadınlara Uygulanan Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları Ve Nedenleri

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 04 September 2018 Sustainable Development

Türkiye’de Yaşlı Kadın Yoksulluğunun Güncel Verilerle İncelenmesi

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 04 October 2018

Sağlık Sektöründe İş Değerleme: Özel Bir Hastane Uygulaması

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 11 - 12 September 2017, pp.65-69

Books & Book Chapters

Yeni Teknolojilerin Toplumsal Kabulünde İşsizlik Algısının Rolü

in: Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, , Editor, Gazi Kitabevi, pp.469-491, 2020