Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Materyalist ve Spiritualist Dünya Görüşlerinin Otantik Tutum ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.24, sa.3, ss.643-654, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar