Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sovyetler Birliği Tarih Yazımında KAraçay-Malkarların Kökeni Konusu

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.269-299, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rus Panslavizminin Balkan İmtihanı

Doğu Batı, sa.90, ss.95-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya’xxnın I.Aleksandr Dönemi Balkan Politikası (1801-1825)

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, sa.28, ss.45-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıbrıs Türk Eğitimine İngiliz Müdahalesi (1920-1935)

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.14, sa.28, ss.111-134, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

British Intervention in the Turkish Cypriot Education (1920-1935)

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, cilt.14, sa.28, ss.111-133, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

XIX.yüzyılın ikinci yarısında Güney KAfkasya'da İpekçilik

XVI. Türk Tarih Kongresi, cilt.2, ss.73-94, 2015 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Güney Kafkasya da Ermeni Nüfusu 19 yüzyıl

Yeni Türkiye, sa.78, ss.450-460, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19 yüzyılın ilk yarısında Gürcistan da Politik ve Ekonomik Durum

Yeni Türkiye, sa.77, ss.467-472, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

93 Harbinde Çarlık Rusya sı Görevlilerinin Günlükleri

Yeni Türkiye, sa.68, ss.2721-2728, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Rusya nın Boğazlar Politikası

BELGİ, sa.9, ss.1178-1194, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19 yüzyılda Kafkasya da Çarlık Rusyası Etkisi

Dünya TArihinin Başlıca Meseleleri, cilt.1, ss.84-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19 yüzyılda Rusya nın Karabağ Politikası

BELGİ, sa.3, ss.231-240, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin İç ve Dış Dinamiklerinin Şekillenmesinde Dinamikler

Bağımsızlıklarının 20.yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, ss.31-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkincibinyılda Türk Dünyasında Temel Değişim Dönüşüm Üzerine

Türk Yurdu, sa.291, ss.191-198, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çarlık Rusyasının Türkistan da Hakimiyet Kurması

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.24, ss.51-78, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Russko Turetskie Torgovıe Svyazi na Rubeje XIX XX vekov

Problemi Sovremennoy Ekonomiki, sa.33, ss.427-431, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlıdan Cumuhriyete Değişme Farklılaşma ve Yeniden Yapılanma

SDÜ Fen-Edebayat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya nın Kafkasya Mücadelesi XVIII XIXyüzyıl

Rusya Çalışmaları 2, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve türk Dünyası ilişkileri Siyaset ve Ticaret

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu da Rus Alman Rekabeti 1878 1914

Prof.Dr. Yavuz Ercan'a Armağan, ss.263-277, 2008 (Hakemsiz Dergi)

XIX yüzyılda Çarlık Rusyasının Kırım Politikası

Karadeniz Araştırmaları (KARAM), sa.11, ss.57-70, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

russian Commercial Relations with Ottoman Empire at the Beginning oft he XXth Century

İnternational Conference Asian and African Studies in the Universite of Saint Petersburg, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gürcistan da Rus İdaresinin Yerleşmesi 1800 1850

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, cilt.1, sa.1, ss.67-80, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya nın Güney Kafkasya Politikası ve Batılı Devletler

Avrasya Etüdleri, ss.125-146, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya İçin Şark Meselesi Nedir

Osmanlı'dan Lozan'a Batının Paylaşım Porjeleri, ss.574-588, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vopros ob Opredelenii Granitsı v Çapadnoy Çasti Çakavkazya v 1812 1829gg

Vostok-Vostokovedı-Vostokovedenie, ss.198-209, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ob istoriçeskih faktorah vkluçeniya Çakavkazya v Sostav Rossii

Çelovek i Obşestvo v İstorii Rossiyskoy Tsivilizatsii, ss.587-592, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya da Kafkasya Hakkında Bilimsel Çalışmalar

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.10, ss.47-60, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nekotorie Problemi Vzaimootnoşenii Rossii i Zakavkazya v kontse XVIII XIX vekov

Rossiyskoe Obşestvo: Sotsiolno-politiçeskaya, Ekonomiçeskaya i Kulturnaya İstoriya, ss.106-110, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I. Aleksandr Dönemi Rusya’xxnın Balkan Politikası

IBAC, Prishtina, Sırbistan, 9 - 11 Kasım 2017

19.yüzyılın ilk yarısında Borçalı, Kazak, Şemşedil Bölgesinde Rusya İdaresi

uluslararası Gürcistan’xxda İslamiyetin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2016, ss.255-266

Petro dan Putin e Rusya

Petro'dan Putin'e Konferans, Türkiye, 12 Mayıs 2016

XIX yüzyılın İkinci Yarısında Güney Kafkasya da İpekçilik

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2010, cilt.2

Kitap & Kitap Bölümleri

Rusya’xxnın Kuzey Kafkasya’xxda Ticaret ve Gümrük Politikası

Tarih Boyunca Gümrükler, Mustafa Tanrıverdi, Editör, hiperyayın, İstanbul, ss.63-82, 2019

Osmanlı Devletinde Geleneksel Temelde Yenileşme ve Çağdaşlaşma Teşebbüsü

M.Ali Ünal’a Armağan, Türk Tarihi Araştırmaları, Bozkur N., Güneş Yağcı Z., Editör, Berikan Yayıncılık, Ankara, ss.427-449, 2018

Osmanlı Devlet’xxinde Geleneksle Temelde Yenileşme ve Çağdaşlaşma Teşebbüsü (19.YÜZYIL)

Mehmet ALi ÜNAL’xxa Armağan. Türk Tarihi Araştırmaları, Nurgül BOZKURT, Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.427-449, 2018

Russia's Military and Administrative Activities in the South Caucasus in the First Half of the 19th Century

Turkish Russian Academics A Historical Study On the Caucasus, Center of Eurasian Strategic Studies, Editör, Terazi Yayıncılık, Ankara, ss.73-96, 2016