Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2018 Kutadgubilig Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2017 Mukaddime Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi