Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

II. Abdülhamid Dönemi Bir Sosyal Yardım Uygulaması: Tev'em Maaşı

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sa.41, ss.57-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Hekim-Hasta İlişkileri ve Diplomasız Hekimler"

HİSTORY STUDİES, cilt.6, sa.6, ss.99-115, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Gazetelerinin Gözünden Birinci Dünya Savaşı Çocukları

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sa.32, ss.15-28, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Osmanlı Dönemi İstanbul Mahallelerinde Çocuk"

3rd Internatıonal Conference on the Changıng World and Socıal Research, ICWSR'2017,, Roma, İtalya, 8 - 10 Ağustos 2017, ss.71

Mahalle Mektebine Başlama Merasimi Âmin Alayı ve Bed i Besmele

IV. Uluslararası Canik Sempoyumu Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, 15 - 17 Mayıs 2015

Osmanlı Devleti nde İlk Eğitim Kurumları Sıbyan Mektepleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay Meslek Yüksekokulu, Türkiye, 13 Mart 2015

II Abdülhamid Dönemi Bir Çocuk Gazetesi Çocuklara Mahsus Gazete

Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Thessaloniki, Yunanistan, 20 - 21 Şubat 2014