Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2010 - 2011 Araştırma Görevlisi

    Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü