Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE EKONOMİK KÜMELENMELERİN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BOYUTLARININ ANALİZİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), sa.86, ss.465-485, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bitkisel Yağ Sanayi İşletmelerinin Gelişimi ve Sorunlarının Değerlendirilmesi

YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.70