Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A hierarchical soft computing model for parameter estimation of curve fitting problems

SOFT COMPUTING, cilt.22, sa.20, ss.6937-6964, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cooperative grey games and an application on economic order quantity model

KYBERNETES, cilt.45, sa.5, ss.828-838, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Forecasting of Turkey natural gas demand using a hybrid algorithm

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.11, sa.4, ss.295-302, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Degree of Greyness Approach for an EPQ Model with Imperfect Items in Copper Wire Industry

JOURNAL OF GREY SYSTEM, cilt.27, sa.2, ss.13-26, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Forecasting of Turkey's natural gas demand using artifical neural networks and support vector machines

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.30, sa.1, ss.15-20, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CONTROL CHART PATTERN RECOGNITION USING STATISTICAL-FEATURE BASED BAYES CLASSIFIER

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.2, ss.303-311, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A HOME FINANCING MODEL BASED ON PARTNERSHIP WITH PIECEWISE GEOMETRIC GRADIENT SERIES REPAYMENTS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.1, ss.37-40, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The simulation-based performance measurement in an evaluation module for Faborg-Sim simulation software

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.37, sa.12, ss.8211-8220, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An economic order quantity model with defective items and shortages

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, cilt.106, sa.2, ss.544-549, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prediction Modeling of Biogas Production with Classification and Regression Tree at Wastewater Treatment Plants

The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering Mathematics, cilt.4, ss.212-217, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GRİ STOK MODELİNİN İŞBİRLİKÇİ OYUN TEORİSİ İLE MALİYET DAĞITIMLARININ İNCELENMESİ

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.22, sa.2, ss.23-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gri stok modelinin işbirlikçi oyun teorisi ile maliyet dağıtımlarınınİncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikçi Stok Oyunları

Journal of Engineering Science and Design, cilt.3, sa.1, ss.71-75, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeşil Ergonomiye Genel Bakış

SDÜ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ VE TASARIM DERGİSİ, cilt.3, sa.3, ss.559-565, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An EPQ model with imperfect items using interval grey numbers

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, cilt.5, sa.1, ss.21-32, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gri Sistem Teorisi ve Uygulamaları: Bilimsel Yazın Taraması

SDU The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, cilt.18, sa.3, ss.187-200, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Grey System Approaches for Demand Forecasting

Journal Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, cilt.17, sa.1, ss.105-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önem Memnuniyet Analizi ve Taguchi Metodu İle Eğitimde İyileştirme Önceliklerinin Belirlenmesi Bir Uygulama Örneği

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.81-87, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination Of Improvement Priorities In Education With Importance Satisfaction Analysis And Taguchi Method A Case Study

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.19, sa.2, ss.81-87, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Generalized Formulae For Islamic Home Financing Through The Musharakah Mutanaqisah Contracts

Afro Eurasian Studies, cilt.1, sa.1, ss.127-134, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Working Life Quality for a Textile Company in Turkey A Case Study

Gazi University Journal of Science, cilt.24, sa.1, ss.101-112, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Multiobjective Optimization Model of Activated Sludge Process

International Conference on Natural and Applied Science and ENgineerin, 23 - 27 Ekim 2019

Energy Policy Modeling: A Literature Review

İnnovation and Global Issues Congress IV, 22 - 24 Kasım 2018

Mobilya Parçaları Fabrikasındaki Isı Enerjisi Üretim Sisteminin Eniyilenmesi

2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Prediction of Heat Energy Production at a Furniture Componenets Factory: A Data-Mining Approach

2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Gri Stok Modelinin İşbirlikçi Oyun Teorisi ile Maliyet Dağıtımlarının İncelenmesi

8th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 5 - 07 Ekim 2017

Gri Stok Modelinin İşbirlikçi Oyun Teorisi ile Maliyet Dağıtımlarının İncelenmes

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 5 - 07 Ekim 2017

Staff planning and scheduling in accordance with flexible working hours in the scope of work-life balance and development of prototype software

Joint International Symposium on "The Social Impacts of Developments in Information, Manufacturing and Service Systems" 44th International Conference on Computers and Industrial Engineering, CIE 2014 and 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, IMSS 2014, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.623-631 identifier

The Grey System Approaches for Demand Forecasting

TMT 2013 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 10 - 11 Eylül 2013, cilt.241

Rassal Kusurlu Üretim Şartlarında Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Ekonomik Üretim Miktarı Modeli Geliştirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012, ss.227-228

Bulanık Süreç Yeterlilik Analizi ve Bir Uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012, ss.263

Forecasting of Natural Gas Demand Of Turkey by Using Support Vector Machines

2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Antalya, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2011, ss.77

Improvement of Process and Staff Utilization in a Maintenance Service by Using Simulation

The 14th ASIM Dedicated Conference on Simulation in Production and Logistics Integration aspects of simulation: Equipment, Organization and Personnel Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Almanya, 5 - 07 Ekim 2010

Tamsayılı Programlama ve Sezgisel Yöntemler için Yazılım Geliştirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 04 Temmuz 2011 - 07 Temmuz 2001, ss.56

Türkiye Doğalgaz Tüketim Düzeyinin Melez Sezgisel Algoritmalar İle Tahmini

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.440

Bulanık İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.423

Development of Software for Flexible Workflow Based Process and Simulation Based Parallel Workplace Scheduling in Faborg Sim

IMS 2008 Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008, ss.730-739

The Simulation Based Performance Measurement in An Evaluation Module for Faborg Sim Simulation Software

Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2008, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008, ss.740-756

Tekstil Endüstrisinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanım Potansiyelleri

VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES, Isparta, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2006, ss.392-400

A Simulation Based Research of Alternative Organizational Structures in Sewing Unit of A Textile Factory

IFIP-International Federation for Information Proscessing, 6th nternational Conference on Information Technology for BALANCED AUTOMATION SYSTEMS in Manufacturing and Services, Emerging Solutions for Future Manufacturing Systems, VİYANA, Avusturya, 27 - 29 Eylül 2004, ss.395-402 identifier

A Review Of Simulation Tools For Organization And Production Systems

IMS’2006 - 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems ”Agents And Virtual Worlds, Sakarya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2006

A simulation based research of alternative organizational structures in sewing unit of a textile factory

6th IFIP International Conference on Information Technology for Balanced Automation Systems in Manufacturing and Services, Vienna, Avusturya, 27 - 29 Eylül 2004, cilt.159, ss.397-404 identifier identifier

Kriz Ortamında Üretim Organizasyonlarının Simülasyon Destekli Araştırılması

IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004, ss.19-24

Kitap & Kitap Bölümleri